Strona www.irt.wroc z tekstem.png
PZPWD_200.png
Studia nad rozwojem 200x66.png
Platforma wymiany wiedzy 200x66.png
SMOG 200a.png
LOGF 200.png
kolej2.png
DPR 200x66.png
Cykloprojekt 200x66.png
DORT 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
SIEDZIBA_200.png
otw.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
healingplaces.png
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na wykonanie „Analizy finansowania projektów, zadań i działań z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami oraz dziedzictwa niematerialnego w województwie dolnośląskim w latach 2007-2015”.

Instytut Rozwoju Terytorialnego informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach świadczenia usług z zakresu zamówień publicznych do 30 tys. EUR, polegających na wykonaniu opracowania pn. „Analiza finansowania projektów, zadań i działań z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami oraz dziedzictwa niematerialnego w województwie dolnośląskim w latach 2007-2015” realizowanego w ramach projektu pn. „Dolnośląskie Obserwatorium Rozwoju Terytorialnego” wspófinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Szczegóły w załączniku.