Strona www.irt.wroc z tekstem.png
PZPWD_200.png
Studia nad rozwojem 200x66.png
Platforma wymiany wiedzy 200x66.png
SMOG 200a.png
LOGF 200.png
kolej2.png
DPR 200x66.png
Cykloprojekt 200x66.png
DORT 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
SIEDZIBA_200.png
otw.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
healingplaces.png
grafika
Inteligentne i zielone regiony górnicze UE motorem rozwoju

W dniu 29 marca b.r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego odbyło się spotkanie informacyjne pt. „Inteligentne i zielone regiony górnicze UE motorem rozwoju”.

W trakcie spotkania omówiono działania realizowane w ramach projektu „REMIX – inteligentne i zielone regiony górnicze”, którego Instytut Rozwoju Terytorialnego jest interesariuszem. Ponadto sesje programu spotkania dotyczyły: wsparcia dla projektów w ramach Programów Interreg, możliwości finansowana działań z funduszy europejskich i innych instrumentów oraz prezentacji Platformy dla Regionów Węglowych w Transformacji. Omówiono także działania związane z aktualizacja regionalnych inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska oraz wkładzie projektu REMIX w realizację Dolnośląskiej Strategii Innowacji.