Strona www.irt.wroc z tekstem.png
PZPWD_200.png
Studia nad rozwojem 200x66.png
Platforma wymiany wiedzy 200x66.png
SMOG 200a.png
LOGF 200.png
kolej2.png
DPR 200x66.png
Cykloprojekt 200x66.png
DORT 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
SIEDZIBA_200.png
otw.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
healingplaces.png
grafika
Konsultacje społeczne Wspólnej koncepcji przyszłości 2030 dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań!

Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej podjął w 2014 roku decyzję w sprawie wspólnego wypracowania Wizji, określającej jak powinien wyglądać obszar po obu stronach Odry w 2030 roku. Opracowany został projekt „Wspólnej koncepcji przyszłości 2030 dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań”, który obecnie podlega konsultacjom społecznym.

Z projektem można zapoznać się na stronie http://kooperacja-bez-granic.pl/pl/koncepcja-przyszlosci/ a swoją opinię można złożyć w terminie do 15 września 2016r. za pomocą formularza: http://kooperation-ohne-grenzen.de/pl/koncepcja-przyszlosci/zgloszenie-opinii/ .

„Wspólna koncepcja przyszłości 2030 dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań” jest wizją planistyczno-przestrzenną obejmującą terytorium czterech krajów związkowych: Meklemburgii-Pomorza Przedniego, Brandenburgii, Berlina i Saksonii po stronie niemieckiej oraz czterech województw: dolnośląskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego po stronie polskiej. Jej celem jest motywowanie i inspirowanie do dalszego pogłębiania współpracy na polsko-niemieckim obszarze powiązań oraz zwiększenie zainteresowania tym obszarem na szczeblu europejskim i krajowym. Równocześnie wnosi wkład w dyskusję nad przyszłymi priorytetami polityki spójności.