Strona www.irt.wroc z tekstem.png
PZPWD_200.png
Studia nad rozwojem 200x66.png
Platforma wymiany wiedzy 200x66.png
SMOG 200a.png
bkdś 200.png
LOGF 200.png
kolej2.png
DPR 200x66.png
Cykloprojekt 200x66.png
DORT 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
SIEDZIBA_200.png
otw.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
healingplaces.png
grafika
Województwo Dolnośląskie przystąpiło do stowarzyszenia METREX

Informujemy, iż Województwo Dolnośląskie przystąpiło do Międzynarodowego Stowarzyszenia Sieci Europejskich Regionów i Obszarów Metropolitalnych METREX, który stanowi platformę wymiany wiedzy i doświadczeń oraz wspólnego działania na rzecz metropolitalnego wymiaru polityki.

Województwo Dolnośląskie, przystępując do Stowarzyszenia, stało się jednocześnie partnerem instytucji europejskich, społeczności badawczej i organizacji pozarządowych, w sieci z którymi będzie mógł realizować projekty, warsztaty i spotkania, koncentrujące się na rozwoju miast i regionów metropolitalnych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:
http://www.eurometrex.org/ENT1/EN/News/news.php