Strona www.irt.wroc z tekstem.png
PZPWD_200.png
Studia nad rozwojem 200x66.png
Platforma wymiany wiedzy 200x66.png
SMOG 200a.png
bkdś 200.png
LOGF 200.png
kolej2.png
DPR 200x66.png
Cykloprojekt 200x66.png
DORT 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
SIEDZIBA_200.png
otw.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
healingplaces.png
Konferencja pn.: „Poprawa warunków zamieszkania w Aglomeracji Wrocławskiej – możliwości współpracy i wdrożenia systemu Park & Ride oraz kształtowania systemu terenów otwartych i zielonych”

W dniu 28 kwietnia 2014 r., w sali seminaryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, odbyła się konferencja pod nazwą: „Poprawa warunków zamieszkania w Aglomeracji Wrocławskiej – możliwości współpracy i wdrożenia systemu Park & Ride oraz kształtowania systemu terenów otwartych i zielonych”.

Spotkanie, z udziałem przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego i regionalnego oraz delegatów PKP S.A., zorganizowane zostało w ramach realizowanego przez Instytut Rozwoju Terytorialnego projektu międzynarodowego pn.„City Regions” (www.city-regions.eu).

Konferencja była pierwszą wspólną inicjatywą Województwa Dolnośląskiego reprezentowanego przez IRT oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej. Spotkanie miało charakter konsultacji społecznych, podczas których zostały przedstawione dotychczas uzyskane wyniki prac i analiz nad następującymi tematami:

1) „Projekt optymalnego układu zielonej infrastruktury na obszarze Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego (Aglomeracji Wrocławskiej)”;

2) „Projekt systemu Park & Ride na obszarze Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego (Aglomeracji Wrocławskiej)”;

Uwagi i wnioski złożone przez uczestników w trakcie spotkania będą uwzględnione w ciągu dalszych prac nad projektem.

Druga część konferencji poświęcona była dotychczasowym inicjatywom na rzecz rozwoju kooperacji Jednostek Samnorządu Terytorialnego (JST) na obszarze Aglomeracji Wrocławskiej oraz dyskusji nad możliwościami poprawy współpracy, w tym jej organizacji i źródeł finansowania wspólnych przedsięwzięć.

Było to pierwsze spotkanie z cyklu poświęconego usprawnieniu współpracy miasta Wrocławia i gmin pozostających w jego oddziaływaniu.