Strona www.irt.wroc z tekstem.png
PZPWD_200.png
Studia nad rozwojem 200x66.png
Platforma wymiany wiedzy 200x66.png
SMOG 200a.png
bkdś 200.png
LOGF 200.png
kolej2.png
DPR 200x66.png
Cykloprojekt 200x66.png
DORT 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
SIEDZIBA_200.png
otw.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
healingplaces.png
grafika
Spójna wizja rozwoju obszarów państw Grupy Wyszehradzkiej, Bułgarii i Rumunii (V4+2)

W dniu 16 kwietnia 2014 r. na spotkaniu ministrów odpowiedzialnych za planowanie przestrzenne i rozwój regionalny w Budapeszcie została przyjęta „Wspólna strategia rozwoju przestrzennego państw Grupy Wyszehradzkiej, Bułgarii i Rumunii (V4+2)”. Jest ona bardzo ważną inicjatywą służącą zarówno integracji przestrzennej, jak i niwelowaniu barier państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii i Rumunii.

Dokument ten został opracowany w ramach współpracy w zakresie rozwoju przestrzennego krajów UE – Czech, Węgier, Polski, Słowacji (Grupa Wyszehradzka – V4), Bułgarii i Rumunii (+2). Strategia skupia się na rozwiązywaniu wspólnych problemów dotyczących zagospodarowania przestrzennego oraz koordynacji działań związanych z formułowaniem spójnej wizji rozwoju społeczno-gospodarczego i terytorialnego obszaru państw V4+2. Docelowo Strategia służyć będzie zaangażowanym państwom do aktualizacji krajowych dokumentów z zakresu rozwoju przestrzennego oraz rozwoju sieci transportowych i infrastruktury technicznej. Ponadto opracowanie to może stanowić dokument bazowy do prac na forum europejskim w zakresie rozwoju przestrzennego, polityki spójności oraz polityki transportowej i energetycznej UE.

 

Instytut Rozwoju Terytorialnego aktywnie uczestniczył w formułowaniu tego dokumentu w ramach prac Grupy Roboczej powołanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

 

Więcej informacji na stronie  http://www.v4plus2.eu/en/