Strona www.irt.wroc z tekstem.png
PZPWD_200.png
Studia nad rozwojem 200x66.png
Platforma wymiany wiedzy 200x66.png
SMOG 200a.png
bkdś 200.png
LOGF 200.png
kolej2.png
DPR 200x66.png
Cykloprojekt 200x66.png
DORT 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
SIEDZIBA_200.png
otw.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
healingplaces.png
grafika
Innowacyjny sposób udostępniania dokumentów do uzgodnienia

Zarząd Województwa Dolnośląskiego otrzymuje rocznie kilkaset projektów do uzgodnienia, są to przede wszystkim projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projekty studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Z upoważnienia Zarządu Województwa Dolnośląskiego uzgodnienia przygotowywane są w Instytucie Rozwoju Terytorialnego, także tutaj są archiwizowane dokumenty, związane z uzgodnieniami. W poprzednich latach zdecydowana większość projektów przesyłana była w formie papierowej, obecnie coraz częściej dołączane są płyty CD.

Na szczególną uwagę zasługuje innowacyjność Gminy Miejskiej Kamienna Góra. Na piśmie przewodnim podany jest adres serwera ftp oraz login i hasło dostępu, po zalogowaniu można pobrać dokumenty na swój dysk. W dobie zwiększającej się informatyzacji sposób ten zasługuje na pochwałę, gdyż jest ekologiczny, zgodny z duchem czasu, oszczędza czas pracownika, który musiałby wszystko wydrukować lub zapisać na płycie, zmniejsza koszty (wydruku, zakupu płyty, przesyłki) a także zmniejsza objętość dokumentów, które muszą być archiwizowane w jednostce uzgadniającej. Instytut Rozwoju Terytorialnego zachęca do takiej formy przedkładania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy do uzgodnienia przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego oraz zapewnia, że dysponuje miejscem na dyskach do ich zarchiwizowania. 

Może warto byłoby poszerzyć partycypację społeczną i w podobny sposób udostępniać zainteresowanym mieszkańcom dokumenty planistyczne na kolejnych etapach ich tworzenia?

Notatkę sporządziła Anna Szczyglewska