Strona www.irt.wroc z tekstem.png
PZPWD_200.png
Studia nad rozwojem 200x66.png
Platforma wymiany wiedzy 200x66.png
SMOG 200.png
bkdś 200.png
LOGF 200.png
DPR 200x66.png
Cykloprojekt 200x66.png
DORT 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
SIEDZIBA_200.png
grafika
Innowacyjny sposób udostępniania dokumentów do uzgodnienia

Zarząd Województwa Dolnośląskiego otrzymuje rocznie kilkaset projektów do uzgodnienia, są to przede wszystkim projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projekty studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Z upoważnienia Zarządu Województwa Dolnośląskiego uzgodnienia przygotowywane są w Instytucie Rozwoju Terytorialnego, także tutaj są archiwizowane dokumenty, związane z uzgodnieniami. W poprzednich latach zdecydowana większość projektów przesyłana była w formie papierowej, obecnie coraz częściej dołączane są płyty CD.

Na szczególną uwagę zasługuje innowacyjność Gminy Miejskiej Kamienna Góra. Na piśmie przewodnim podany jest adres serwera ftp oraz login i hasło dostępu, po zalogowaniu można pobrać dokumenty na swój dysk. W dobie zwiększającej się informatyzacji sposób ten zasługuje na pochwałę, gdyż jest ekologiczny, zgodny z duchem czasu, oszczędza czas pracownika, który musiałby wszystko wydrukować lub zapisać na płycie, zmniejsza koszty (wydruku, zakupu płyty, przesyłki) a także zmniejsza objętość dokumentów, które muszą być archiwizowane w jednostce uzgadniającej. Instytut Rozwoju Terytorialnego zachęca do takiej formy przedkładania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy do uzgodnienia przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego oraz zapewnia, że dysponuje miejscem na dyskach do ich zarchiwizowania. 

Może warto byłoby poszerzyć partycypację społeczną i w podobny sposób udostępniać zainteresowanym mieszkańcom dokumenty planistyczne na kolejnych etapach ich tworzenia?

Notatkę sporządziła Anna Szczyglewska