Strona www.irt.wroc z tekstem.png
PZPWD_200.png
Studia nad rozwojem 200x66.png
Platforma wymiany wiedzy 200x66.png
SMOG 200a.png
bkdś 200.png
LOGF 200.png
kolej2.png
DPR 200x66.png
Cykloprojekt 200x66.png
DORT 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
SIEDZIBA_200.png
otw.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
healingplaces.png
grafika
Polityka krajobrazowa dla Dolnego Śląska

Wszechobecny chaos urbanistyczny i estetyczny, brzydota polskiej przestrzeni opanowanej przez chaotyczną zabudowę, wszechobecne reklamy i niskiej jakości rozwiązania architektoniczne – szczególnie w odniesieniu do zabudowy na terenach wiejskich oraz brak rozwiązań prawnych w tym zakresie na poziomie regionalnym, a z drugiej strony ratyfikowanie przez Polskę międzynarodowych umów, takich jak Europejska Konwencja Krajobrazowa, dało podstawy do dyskusji o zasadności podjęcia prac nad „Założeniami polityki krajobrazowej dla Dolnego Śląska”.

Z zapisów Europejskiej Konwencji Krajobrazowej wynika wprost konieczność podjęcia działań na rzecz zintegrowania krajobrazu z własną polityką w zakresie planowania regionalnego i urbanistycznego oraz wszelkimi politykami oddziałującymi na krajobraz. Niezmiernie istotne jest także włączenie do tworzenia i realizacji polityki krajobrazowej społeczeństwa, organów samorządowych oraz wszystkich stron zainteresowanych jej wdrożeniem. 

W styczniu br. Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaakceptował rozpoczęcie prac nad „Założeniami Polityki Krajobrazowej dla Dolnego Śląska”, a Instytut Rozwoju Terytorialnego przystąpił niezwłocznie do studiów nad „Założeniami…”, które są pierwszym etapem podjętych w Instytucie wysiłków. W związku z rozpoczęciem prac, w dniu 20 lutego 2014 roku odbyło się w siedzibie Instytutu pierwsze inaugurujące spotkanie, w którym uczestniczyli potencjalni uczestnicy prac nad Polityką Krajobrazową. Celem spotkania było przedstawienie własnych poglądów i doświadczeń w zakresie ochrony i kształtowania krajobrazu, dyskusja nad celami i instrumentami wdrażania polityki krajobrazowej w województwie oraz omówienie możliwości utworzenia trwałej sieci współpracy instytucjonalnej oraz ewentualnego powołania Konsorcjum dla opracowania i wdrożenia Polityki. 

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele m.in.: Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWD, Oddziału Dolnośląskiego Państwowego Instytutu Geologicznego, Narodowego Instytutu Dziedzictwa - Oddział Terenowy we Wrocławiu, Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych oraz uczelni wrocławskich: Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Istotnym efektem spotkania było potwierdzenie przez przedstawicieli wszystkich uczestniczących instytucji zainteresowania współpracą, czego efektem ma być podpisanie w najbliższych dniach listu intencyjnego, w którym zainteresowane podmioty wyrażą wolę wspólnej pracy nad przygotowaniem Założeń Polityki Krajobrazowej jak i właściwego dokumentu.

dr Maciej Borsa, prof. Alina Drapella-Hermansdorfer

Opracowali Jan Blachowski i Ilona Szarapo.