Strona www.irt.wroc z tekstem.png
PZPWD_200.png
Studia nad rozwojem 200x66.png
Platforma wymiany wiedzy 200x66.png
SMOG 200a.png
bkdś 200.png
LOGF 200.png
kolej2.png
DPR 200x66.png
Cykloprojekt 200x66.png
DORT 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
SIEDZIBA_200.png
otw.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
healingplaces.png
grafika
Powiązane galerie:
grafika
01-10-2014Zdjęć: 3
Szkolenia w ramach projektu pn. „Obywatele w działaniu w podregionie wrocławskim Województwa Dolnośląskiego”

W dniach 01-02.03; 22-23.03; 12-13.04 oraz 10-11.05.2014r. w Trzebnicy odbyły się cztery weekendowe zjazdy szkoleniowe adresowane do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych z regionu wrocławskiego. Projekt realizowany jest przez Fundację Cultura Mentis w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego i jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest poszerzenie wiedzy na temat przeprowadzania konsultacji społecznych jak również usprawnienie współpracy między przedstawicielami JST a NGO w tym temacie. W szkoleniach uczestniczyła Małgorzata Mongiałło, pracownik Instytutu Rozwoju Terytorialnego.

Celem pierwszego spotkania było przybliżenie uczestnikom zagadnień konsultacji społecznych. Prowadząca szkolenie dr Katarzyna Kobielska wyjaśniła pojęcie oraz zasady konsultacji społecznych, przedstawiła przykłady dobrych i złych praktyk konsultacji w Polsce. Zapoznała również zebranych z procesem prowadzenia konsultacji, które obejmują: 
a) fazę przygotowawczą – zdefiniowanie zagadnienia, poznanie postaw i oczekiwań społecznych, 
b) ogłoszenie konsultacji – przekazanie informacji o planowanym przeprowadzeniu konsultacji, 
c) konsultacje właściwe – w czasie ich trwania należy kontrolować poprawność i zrozumiałość przygotowanych narzędzi oraz
d) zakończenie konsultacji społecznych – informacja o ich efekcie.

Podczas drugiego zjazdu dr Katarzyna Kobielska zapoznała uczestników spotkania z narzędziem konsultacji społecznych jakim są „drzewa problemowe”, służące identyfikacji problemu i dające całościowy obraz badanego zjawiska. W trakcie analizy definiuję się problemy oraz szuka związków przyczynowo-skutkowych, starając się odpowiedzieć na następujące pytania:
1. kogo dotyczy problem?
2. na czy m polega problem?
3. jakie są przyczyny problemu?
4. jakie są następstwa problemu?

Powyższa analiza służy ustaleniu faktycznych „wąskich gardeł”, które strony zainteresowane uważają za priorytetowe i starają się pokonać. Celem drzewa problemów jest zidentyfikowanie głównego problemu, do którego powinna się odnieść zmiana społeczna. Kolejnym tematem poruszonym przez Panią dr Katarzynę Kobielską były uwarunkowania prawne konsultacji społecznych.

Podczas trzeciego zjazdu uczestnicy spotkania zostali zapoznani z metodami i narzędziami stosowanymi w trakcie prowadzenia konsultacji społecznych (ankiety, rysowanie, opisywanie, praca przy mapie) oraz z potencjalnymi podmiotami objętymi procesem konsultacji.

W dniach 10-11 maja 2014 r. udział w szkoleniu miał wymiar praktyczny. Uczestnicy wspólnie ze specjalistami ds. konsultacji społecznych Panem Andrzejem Stachowiakiem oraz Panią Jolantą Kabatą pracowali nad dokumentami konsultacji, aktami prawnymi, uchwałami oraz zarządzeniami określającymi tryb i zasady przeprowadzania konsultacji społecznych, dostosowując procedury w instytucjach do określonych na szkoleniach standardów.

Następnym krokiem była próba przeprowadzenia w swoich instytucjach konsultacji społecznych dotyczących dokumentów, które zostały wypracowane na szkoleniach. Plan ten zawierał: tytuł przedsięwzięcia, uzasadnienie potrzeby przeprowadzenia konsultacji społecznych, uzasadnienie formalne pozwalające uruchomić procedurę konsultacji społecznych, cel przeprowadzenia konsultacji społecznych, identyfikację osób i instytucji, które są związane opisanymi problemami, będących potencjalnymi uczestnikami konsultacji, sposoby nagłośnienia sprawy podejmowanej w toku konsultacji, formy konsultacji, czas i miejsce, harmonogram oraz potencjalne problemy, które stanowić mogą przeszkody w sprawnej organizacji oraz przebiegu konsultacji.

Podsumowaniem osobistego wkładu i zaangażowania w szkoleniach, będą certyfikaty indywidualne rozdane przez Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Radosława Mołonia. Seminarium szkoleniowe kończące udział w projekcie odbędzie się 2 czerwca 2014 r. w Hotelu Mercure przy pl. Dominikańskim 1 we Wrocławiu.