Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
grafika
Seminarium pn. „Uwarunkowania rozwoju Dolnego Śląska oraz możliwe pola współpracy w aspekcie zmian klimatu"

Seminarium pn. „Uwarunkowania rozwoju Dolnego Śląska oraz możliwe pola współpracy w aspekcie zmian klimatu”

W dniu 16 października 2018 r. w siedzibie Instytutu Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu odbyło się seminarium pn. „Uwarunkowania rozwoju Dolnego Śląska oraz możliwe pola współpracy w aspekcie zmian klimatu”. Seminarium zrealizowała Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” we współpracy z Instytutem Rozwoju Terytorialnego w ramach projektu „Współdziałanie środowisk na rzecz adaptacyjności do zmian klimatycznych poprzez małą retencję i ochronę bioróżnorodności” dofinansowanego ze środków POIŚ oraz NFOŚiGW.

Seminarium skierowane było do przedstawicieli administracji szczebla wojewódzkiego, służb ratowniczych, uczelni, organizacji oraz ekspertów.

W programie seminarium poruszono następujące zagadnienia:

- diagnoza społeczna, gospodarcza i przyrodnicza w kontekście zmian klimatu na Dolnym Śląsku oraz wyzwania w zakresie planowania polityk publicznych a poziomie regionalnym

- scenariusze dla przebiegających zmian klimatu na poziomie krajowym i regionalnym

- skutki zmian klimatu dla sektora gospodarki wodnej i bioróżnorodności na Dolnym Śląsku

- dobre praktyki działań adaptacyjnych do zmian klimatu: niebieska i zielona infrastruktura

Po zakończonych prezentacjach wprowadzających uczestnicy spotkania prowadzili dyskusję
i wymieniali informacje na temat działań jakie podejmują w zakresie łagodzenia skutków zmian klimatu w obszarach swojej aktywności oraz czy i w jakim zakresie jest możliwa współpraca podmiotów i sektorów w planowaniu i wdrażaniu działań adaptacyjnych na Dolnym Śląsku.