Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO ZAWIADAMIA O PRZYSTĄPIENIU DO OPRACOWYWANIA „STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2030” ORAZ WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO SKUTKÓW REALIZACJI PRZEDMIOTOWEGO DOKUMENTU.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 22 stycznia 2018 r. przyjął uchwałę nr 4803/V/18 w sprawie zawiadomienia o przystąpieniu do opracowywania „Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030” oraz wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji przedmiotowego dokumentu.

Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego w przedmiotowej sprawie wraz z niezbędną dokumentacją dostępne jest na stronie  http://bip.umwd.dolnyslask.pl/ w zakładce „Aktualności i ogłoszenia” oraz na stronie http://bip.irt.wroc.pl/ w zakładce „Oceny oddziaływania na środowisko.