Strona www.irt.wroc z tekstem.png
PZPWD_200.png
Studia nad rozwojem 200x66.png
Platforma wymiany wiedzy 200x66.png
SMOG 200a.png
LOGF 200.png
kolej2.png
DPR 200x66.png
Cykloprojekt 200x66.png
DORT 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
SIEDZIBA_200.png
otw.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
healingplaces.png
grafika
Konferencja inaugurująca projekt MIREU - European Network of Mining and Metallurgy Regions

Spotkanie inaugurujące projekt odbyło się w dniach 8 i 9 stycznia 2018 roku w siedzibie koordynatora projektu, tj. Fińskiej Służby Geologicznej (Geologian tutkimuskeskus, GTK) w Hesinkach.

Projekt MIREU ma na celu utworzenie sieci regionów górniczych i hutniczych w Europie w celu zapewnienia trwałych dostaw surowców mineralnych do krajów Wspólnoty.

Województwo dolnośląskie, reprezentowane przez Instytut Rozwoju Terytorialnego, jest jednym z regionów uczestniczących w projekcie. Więcej informacji o projekcie i aktualności publikowane są na stronie https://www.facebook.com/MIREU.EU/