Strona www.irt.wroc z tekstem.png
PZPWD_200.png
Studia nad rozwojem 200x66.png
Platforma wymiany wiedzy 200x66.png
SMOG 200a.png
LOGF 200.png
kolej2.png
DPR 200x66.png
Cykloprojekt 200x66.png
DORT 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
SIEDZIBA_200.png
otw.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
healingplaces.png
grafika
Konferencja Naukowo-Techniczna Przestrzenne, środowiskowe i techniczne uwarunkowania zagospodarowania złoża węgla brunatnego „Legnica”

28 października 2016 roku w Legnicy odbyła się konferencja naukowo-techniczna pt. „Przestrzenne, środowiskowe i techniczne uwarunkowania zagospodarowania złoża węgla brunatnego „Legnica”. Konferencję pod patronatem honorowym ministra energii pana Krzysztofa Tchórzewskiego zorganizowali Wydział Techniczno-Przyrodniczy Politechniki Wrocławskiej w Legnicy, Towarzystwo Konsultantów Polskich w Warszawie Odział w Lubinie oraz urząd gminy w Lubinie. W programie wystąpień znalazł się referat omawiający wyniki przygotowanego w Instytucie Rozwoju Terytorialnego studium pt. „Charakterystyka zasobów węgla brunatnego w rejonie Legnicy i uwarunkowania społeczno-gospodarcze ich ochrony”. Z dokumentem można zapoznać się w zakładce Biblioteka / Nasze opracowania .

https://irt.wroc.pl/strona-125-charakterystyka_zasobow_wegla.html