Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
Prognoza demograficzna dla gmin województwa dolnośląskiego do 2035 roku

Prezentujemy „Prognozę demograficzną dla gmin województwa dolnośląskiego do 2035 roku”, opracowaną w ramach projektu pt. „Dolnośląskie Obserwatorium Rozwoju Terytorialnego” (DORT) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zaletą i wartością dodaną publikacji jest jej szczegółowy zakres przestrzenny. Prognoza demograficzna, obejmująca cztery przekroje czasowe, tj. lata 2020, 2025, 2030 i 2035, została opracowana dla każdej gminy oddzielnie. Dotychczasowe prognozy demograficzne publikowane przez Główny Urząd Statystyczny zawierały dane ujmowane jedynie w układzie powiatowym.

Rezultaty obliczeń zostały zaprezentowane w postaci plików w formatach: pdf i xls (w załączniku).