Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
Plan inwestycji transportowych - ukończenie analizy uwarunkowań społecznych

W dniu 23 lutego 2021 r. na posiedzeniu Komisji Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki przedstawiono informację o bieżącym stanie prac nad Planem inwestycji transportowych.

Wystąpienie było poświęcone omówieniu wytycznych Jaspers dotyczących roli, zakresu i sposobu prac nad Planem inwestycji transportowych. Przedstawiono ukończone i opublikowane już części prac, a jednocześnie zaprezentowano informację o przygotowywanym Regionalnym Modelu Transportowym, który jest elementem kluczowym dla oceny proponowanych inwestycji pod względem spełniania założeń Europejskiego Zielonego Ładu. Zaprezentowano proponowane scenariusze rozwoju, będące efektem przeprowadzonych konsultacji z ekspertami Inicjatywy Jaspers:

  • scenariusz 0: kontynuacja obecnej polityki (obowiązujących założeń eksploatacji sieci drogowej i kolejowej, a także zasad kształtowania oferty regionalnego transportu zbiorowego);
  • scenariusz 1: zakładający przejęcia i reaktywacje linii kolejowych przez samorząd województwa, wykorzystanie pojazdów autonomicznych oraz szerokie wsparcie transportu zbiorowego poprzez budowę połączeń rowerowych;
  • scenariusz 2: zakładający wykorzystanie połączeń autobusowych z pomocniczą rolą kolei.

Ponadto, podczas wystąpienia zasygnalizowano także zbliżające się zakończenie prac nad analizą uwarunkowań społecznych - w tym prognozą demograficzną, wskazującą zmiany w strukturze i rozmieszczeniu ludności Dolnego Śląska w horyzoncie roku 2030. 

Opublikowane właśnie opracowanie Generatory ruchu i korytarze transportowe w ostatecznej wersji zawiera oprócz prognozy demograficznej również analizy: dojazdów do pracy, rynku nauki i turystyki, a także identyfikację korytarzy transportowych oraz analizę poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególnych ośrodków regionu.

Zapraszamy do lektury!