Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
grafika
Strategiczne studium lokalizacyjne Centralnego Portu Komunikacyjnego - konsultacje

W dniu 30 listopada rozpoczęły się konsultacje społeczne strategicznego studium lokalizacyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego.

W ramach budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego i towarzyszących mu nowych linii kolejowych, na Dolnym Śląsku pierwotnie przewidywano budowę trzech nowych odcinków w ciągu szprychy nr 9:

  • linii nr 86 Poniatowice - Czernica Wrocławska,
  • linii nr 267 Żarów - Bolesławice Świdnickie,
  • linii nr 268 Świdnica Miasto - Sędzisław.

Przeprowadzone analizy wykazały jednak celowość korekty tych założeń.

Na odcinku CPK - Wrocław, ze względu na znaczny zakres modernizacji linii kolejowej 181, wcześniej zakładanej dla realizacji połączenia Wieruszów - Poniatowice, za zasadną uznano modyfikację przebiegu linii 87 (Sieradz Północny - Wieruszów) i linii 86 poprzez połączenie ich w jeden ciąg, tworzący nowy przebieg, równoległy do dotychczasowej linii 181.

Na odcinku Wrocław - Świdnica, ze względu na znaczny ruch pociągów towarowych na linii 137, która miała stanowić łącznik pomiędzy liniami 267 i 268 na odcinku Bolesławice Świdnickie - Świdnica Miasto, założono budowę nowej linii na całym odcinku Żarów - Świdnica Miasto.

Analogicznie, na odcinku Sędzisław - granica państwa, z powodu koniecznego dużego zakresu modernizacji linii 299 i 298 (Sędzisław - Kamienna Góra - Lubawka granica), zaproponowano budowę nowego odcinka linii 268 do samej granicy z Czechami.

Konsultacje zaplanowano do 31 grudnia 2020 r. Wszelkie informacje znaleźć można na stronie konsultacji CPK.