Strona www.irt.wroc z tekstem.png
PZPWD_200.png
Studia nad rozwojem 200x66.png
Platforma wymiany wiedzy 200x66.png
SMOG 200.png
bkdś 200.png
LOGF 200.png
kolej2.png
DPR 200x66.png
Cykloprojekt 200x66.png
DORT 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
SIEDZIBA_200.png
otw.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
grafika
Koncepcja przebiegu trasy rowerowej ER3b wzdłuż Nysy Łużyckiej

Miło nam poinformować, że Instytut Rozwoju Terytorialnego opracował „Koncepcję przebiegu trasy rowerowej ER3b” na zlecenie Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej, w ramach projektu „Rowerem po granicy – transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych”(finansowanego ze środków programu Interreg Polska- Saksonia przez Instytut Rozwoju Terytorialnego).

Celem opracowania było wskazanie szczegółowego przebiegu głównej trasy rowerowej ER3b biegnącej wzdłuż Nysy Łużyckiej po polskiej stronie – na odcinku od granicy województwa lubuskiego do granicy z gminą Bogatynia o długości ok. 60 km (z wariantem alternatywnym).

Oprócz przebiegu głównego trasy ER3b, opracowanie wskazuje:

  • przebieg alternatywny,
  • propozycje lokalizacji miejsc obsługi rowerzystów,
  • łączniki ze stroną niemiecką (szlakiem Oder-Neisse-Radweg) i czeską,
  • łączniki z lokalnymi atrakcjami turystycznymi,
  • łączniki z węzłami transportu publicznego oraz istniejącymi trasami rowerowymi niższego rzędu.

Niniejsza koncepcja zawiera szereg analiz, w tym: analizę społeczno-gospodarczą, transportową, przyrodniczo-kulturową, planistyczną, struktury własności gruntów oraz ekonomiczną.

Przebiegi trasy głównej oraz łączników zostały szczegółowo opracowane na mapach zasadniczych w skali 1:1000.

 

DO POBRANIA:

Dokument w polskiej wersji językowej

Dokument w niemieckiej wersji językowej