Strona www.irt.wroc z tekstem.png
PZPWD_200.png
Studia nad rozwojem 200x66.png
Platforma wymiany wiedzy 200x66.png
SMOG 200.png
bkdś 200.png
LOGF 200.png
DPR 200x66.png
Cykloprojekt 200x66.png
DORT 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
SIEDZIBA_200.png
otw.png
Warianty przebiegu łącznika drogowego pomiędzy aglomeracją jeleniogórską a drogą ekspresową S3 w Bolkowie

W związku z realizacją zadania polegającego na przygotowaniu Wielowariantowej koncepcji rozbudowy łącznika Aglomeracji Jeleniogórskiej z drogą ekspresową S3 w Bolkowie – Studium Korytarzowe dla drogi stanowiącej element Trasy Sudeckiej, Instytut Rozwoju Terytorialnego w dniu 26 lipca 2018 r. w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze przeprowadził spotkanie informacyjne dla władz samorządów lokalnych, na którym przedstawiono warianty (korytarze terenowe) przebiegu planowanego zamierzenia drogowego z uwzględnieniem regionalnych i lokalnych uwarunkowań geograficznych, przyrodniczych i społecznych.

Celem spotkania było poznanie opinii w zakresie proponowanych przebiegów i rozwiązań dla korytarzy łączących aglomerację jeleniogórską z drogą ekspresową S3 w Bolkowie.

Podczas spotkania przedstawiono prezentację multimedialną dotyczącą wymagań projektowych, parametrów technicznych projektowanych łączników oraz innych kluczowych elementów Studium Korytarzowego. Następnie zaprezentowano plany sytuacyjne z proponowanymi przebiegami korytarzy na terenie poszczególnych gmin.

Uwagi do zaproponowanych wariantów prosimy kierować za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres lub do dnia 6 sierpnia 2018 r.

 Obok do pobrania prezentacja ze spotkania oraz analizowane korytarze: