Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
grafika
Uruchomienie portalu informującego o jakości powietrza

W dniu 16 września 2021 r. nastąpił start platformy edukacyjno-informacyjnej „Czy wiesz czym oddychasz?” związanej z projektem LIFE-MAPPINGAIR/PL (szersze informacje tutaj).  W ramach projektu realizowanego wraz z partnerami przez Uniwersytet Wrocławski, na dachu siedziby Instytutu Rozwoju Terytorialnego przy ul. Dawida 1a we Wrocławiu zainstalowano i uruchomiono czujnik jakości powietrza, tworzący wraz z innymi urządzeniami we Wrocławiu i okolicach sieć pomiarową do pomiarów stężenia pyłu, w wybranych punktach ozonu oraz dodatkowo temperatury i wilgotności powietrza.

Aktualne dane pomiarowe pochodzące z czujników są dostępne na stronie: airquality.uni.wroc.pl.

Instalacja czujnika jest ściśle powiązana z projektami realizowanymi przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego, w tym wdrażaniem uchwał antysmogowych oraz zwiększaniem świadomości ekologicznej mieszkańców Dolnego Śląska.

Uwaga: Sieć pomiarowa funkcjonująca w ramach projektu LIFE-MAPPINGAIR/PL nie jest podstawowym źródłem danych o jakości powietrza i nie może stanowić podstawy do wydawania decyzji administracyjnych. Podstawowym źródłem pozyskiwania danych o jakości powietrza jest monitoring jakości powietrza w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) koordynowany i prowadzony zgodnie z ustawą z dnia 10 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

20-09-2021 Zespół ds. zasobów naturalnych i kulturowych