Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
grafika
„Czy wiesz czym oddychasz?”- kampania na rzecz czystszego powietrza

W 2018 r. Uniwersytet Wrocławski – Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery wraz z Politechniką Wrocławską oraz Urzędem Miasta w Bydgoszczy uzyskał dofinansowanie na realizację projektu informacyjno-edukacyjnego pt. „Czy wiesz czym oddychasz – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystszego powietrza” w ramach instrumentu finansowego UE LIFE oraz dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Informacje o projekcie dostępne są tutaj.

Uruchomienie platformy edukacyjno-informacyjnej związanej z projektem LIFE-MAPPINGAIR/PL nastąpiło 16 września 2021 r. (więcej informacji można znaleźć tutaj). W ramach projektu zainstalowano i uruchomiono czujniki jakości powietrza, tworzące wraz z innymi urządzeniami we Wrocławiu i okolicach sieć pomiarową do pomiarów stężenia pyłu, w wybranych punktach ozonu oraz dodatkowo temperatury i wilgotności powietrza.

Aktualne dane pomiarowe pochodzące z czujników są dostępne na stronie: airquality.uni.wroc.pl

Uwaga: Sieć pomiarowa funkcjonująca w ramach projektu LIFE-MAPPINGAIR/PL nie jest podstawowym źródłem danych o jakości powietrza i nie może stanowić podstawy do wydawania decyzji administracyjnych. Podstawowym źródłem pozyskiwania danych o jakości powietrza jest monitoring jakości powietrza w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) koordynowany i prowadzony zgodnie z ustawą z dnia 10 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

28-09-2021 Zespół ds. zasobów naturalnych i kulturowych