Strona www.irt.wroc z tekstem.png
PZPWD_200.png
Studia nad rozwojem 200x66.png
Platforma wymiany wiedzy 200x66.png
SMOG 200a.png
LOGF 200.png
kolej2.png
DPR 200x66.png
Cykloprojekt 200x66.png
DORT 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
SIEDZIBA_200.png
otw.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
healingplaces.png
Konferencja: " Możliwości wynikające z transformacji energetycznej Dolnego Śląska"

W dniu 29 stycznia 2019 r. w siedzibie Instytutu Rozwoju Terytorialnego (IRT) we Wrocławiu odbyła się konferencja pt. „Możliwości wynikające z transformacji energetycznej Dolnego Śląska”. Spotkanie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Eko-Unia przy wsparciu IRT. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Cezary Przybylski.

Celem konferencji była prezentacja alternatywnych sposobów pozyskiwania energii oraz możliwych scenariuszy dla polskiego i dolnośląskiego sektora energetycznego.

Głównym prelegentem był prof. dr hab. inż. Jan Popczyk z Politechniki Śląskiej, który przedstawił możliwości przeprowadzenia transformacji energetyki w oparciu o działania oddolne i wykorzystanie zasobów własnych.. Przedstawicie Partii Zielonych przedstawili  założenia transformacji energetycznej i ochrony klimatu dla Polski oraz treść apelu o ponadpartyjną współpracę w tym zakresie. Podczas spotkania miały również miejsce wystąpienia radnych Sejmiku Województwa. Ponadto został przedstawiony  wzorcowy przykład funkcjonowania klastra energetycznego w Ostrowcu Wielkopolskim i dotychczasowe doświadczenia. Przedstawiciel NIK delegatury we Wrocławiu przestawił wyniki kontroli rozwoju sektora OZE w kraju i odniósł się do prawdopodobieństwa poniesienia konsekwencji finansowych w związku z nieosiągnięciem przez Polskę założonego celu 15% udziału energii z OZE w ogólnym zużyciu energii brutto w 2020 r.

Po wystąpieniach odbyła się debata z udziałem naukowców, przedstawicieli władz lokalnych, Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, przedstawicieli NGO-sów i przedsiębiorców. Drugą część spotkania rozpoczęto prezentacją filmu „Human Energy” i przedmową reżysera Adama Dzienisa. Celem debaty było poszerzenie wiedzy na temat dokonującej się transformacji energetycznej. Uczestnicy debaty podkreślili znaczenie odchodzenia od wykorzystania paliw kopalnych do produkcji energii, ze względu na negatywne oddziaływanie na środowisko oraz stan powietrza. W trakcie dyskusji uznano, że przyszłość rozwoju energetyki (zgodnie z prawodawstwem UE) jest związana z rozwojem wykorzystania OZE oraz energetyki rozproszonej. Ustalono, że temat rozmów będzie kontynuowany na kolejnych spotkaniach w siedzibie IRT. Debatę podsumowali organizatorzy spotkania, Radosław Gawlik (Prezes Stowarzyszenia Eko-Unia) oraz Maciej Zathey (Dyrektor IRT).