Strona www.irt.wroc z tekstem.png
PZPWD_200.png
Studia nad rozwojem 200x66.png
Platforma wymiany wiedzy 200x66.png
SMOG 200a.png
LOGF 200.png
kolej2.png
DPR 200x66.png
Cykloprojekt 200x66.png
DORT 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
SIEDZIBA_200.png
otw.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
healingplaces.png
Spotkanie Komisji Experckiej w saksońskim obszarze wsparcia-Jelenia Góra 20.11.2018r.

W dniu 20 listopada 2018 r. w Hotelu Mercure w Jeleniej Górze odbyło się ostatnie spotkanie Komisji Eksperckiej utworzonej w celu realizacji projektu Smart Integration współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTRERREG Polska-Saksonia 2014-2020.

Celem spotkania było zaprezentowanie wyników Analizy społeczno-gospodarczej dolnośląsko-saksońskiego obszaru pogranicza z zakresu demografii oraz sfery społeczno-gospodarczej oraz omówienie zasobów i spójności danych statystycznych oraz ograniczeń metodycznych, które powstały w trakcie prowadzonych analiz.

W spotkaniu ze strony niemieckiej uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Saksonii oraz Biura Planowania Przestrzennego i Środowiska z Poczdamu „INFRASTRUKTUR & UMWELT”, natomiast ze strony polskiej pracownicy naukowi Uniwersytetu Wrocławskiego Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Urzędu Statystycznego we Wrocławiu oraz pracownicy Instytutu Rozwoju Terytorialnego.

W trakcie spotkania zaprezentowane zostały wyniki przeprowadzonych badań po obu stronach granicy, które są ważnym elementem diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej na pograniczu.

Pierwsza część prezentacji poświęcona została zagadnieniom demografii, natomiast druga sferze społeczno-gospodarczej.

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z załączoną notatką ze spotkania oraz prezentacją.