Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
grafika
2 Spotkanie zespołu projektowego Projekt Smart Integration - Drezno, 7-8.12.2017

Dnia 7-8 grudnia 2017 r. w Dreźnie w siedzibie Saksońskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych odbyło się drugie spotkanie zespołu projektu Smart Integration, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTRERREG Polska-Saksonia 2014-2020.

Celem spotkania było omówienie postępu realizacji zadań wykonanych w 2017 roku oraz ustalenie terminów zadań zaplanowanych na I półrocze 2018 roku. 

 

Podczas spotkania dyskutowano wspólnie nad realizacją wszystkich zaplanowanych działań projektowych m.in.: w ramach zadania 1 „Transgraniczny rozwój przestrzenny i regionalny”, posiedzeń wspólnej Komisji Eksperckiej w polskim i saksońskim obszarze wsparcia, konkretnych rozwiązań związanych z wyzwaniami dotyczącymi dolnośląsko-saksońskiego pogranicza z zakresu demografii i ratownictwa oraz w ramach zadania 2 „Przeanalizowanie konkretnych rozwiązań w zakresie wyzwań dolnośląsko-saksońskiego pogranicza”, organizacji Konwentu Gmin Przygranicznych.

Poruszono również temat wizyt studyjnych, przygotowania filmu nt. rozwoju regionalnego i broszury nt. społeczności wiejskich. Omówiono działania realizowane w ramach zadania 4 „Podnoszenie kompetencji urzędników”, mających na celu zwiększenie atrakcyjności dolnośląsko-saksońskiego pogranicza jako miejsca do życia, inwestowania oraz rozwoju regionalnej tożsamości.

 

Na zakończenie spotkania omówiono sprawy organizacyjne i problemy związane z wewnętrzną komunikacją.

 

Drezno, 11.12.2017