Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
grafika
Powiązane galerie:
grafika
14-07-2017Zdjęć: 3
Pierwsze spotkanie Komisji Eksperckiej

W dniu 29 czerwca br. w Bolesławcu odbyło się pierwsze spotkanie Komisji Eksperckiej utworzonej w celu realizacji projektu Smart Integration współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTRERREG Polska-Saksonia 2014-2020.

Celem spotkania było omówienie kierunków pracy komisji eksperckiej oraz opracowanie wstępnych ram „Analizy Społeczno-Gospodarczej Dolnośląsko-Saksońskiego Pogranicza (obszaru wparcia)”.

W spotkaniu uczestniczyli:

  • ze strony niemieckiej przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Saksonii oraz Biura Planowania Przestrzennego i Środowiska z Poczdamu,
  • ze strony polskiej pracownicy naukowi Uniwersytetu Wrocławskiego Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Instytutu Rozwoju Terytorialnego i Urzędu Statystycznego we Wrocławiu.

Na wstępie przedstawiciele IRT przypomnieli cel realizacji projektu, którym jest umocnienie i intensyfikacja współpracy administracji w zakresie rozwoju przestrzennego i regionalnego na dolnośląsko-saksońskim pograniczu, w odniesieniu do zawalczenia negatywnych zmian demograficznych, a także podejmowanie działań zapobiegających  negatywnym trendom w obszarze wsparcia, który swoim zasięgiem obejmuje:

  • po polskiej stronie: podregion Jelenia Góra w woj. dolnośląskim oraz powiat żarski w podregionie Zielona Góra (woj. lubuskie);
  • po niemieckiej stronie: powiaty Görlitz und Bautzen.

W drugiej części spotkania zaprezentowany został zarys Analizy Społeczno-Gospodarczej przygotowanej przez przedstawiciela IRT p. Wojciecha Maleszkę, który zaproponował trzy obszary tematyczne:

I. WYZWANIA DEMOGRAFICZNE I SPOŁECZNE

II. WYZWANIA GOSPODARCZE

III. WYZWANIA PRZESTRZENNE

W trakcie dyskusji nad proponowanymi obszarami tematycznymi uczestnicy spotkania wyrażali swoje opinie na temat dostępności danych w różnych przekrojach tematycznych i terytorialnych. W trakcie spotkania organizatorzy zachęcali, aby uczestnicy podzielili się swoimi przemyśleniami na temat kształtu przyszłej diagnozy.

Ustalono, że ze względu na ograniczoną porównywalność danych, należy stosować analizę porównawczą po obu stronach granicy tylko w tych obszarach, gdzie nie budzi to wątpliwości. Na pozostałych obszarach tam gdzie występują różnice definicyjne i metodyczne stosować odniesienie do średnich krajowych bądź wojewódzkich.

Na zakończenie spotkania Wojciech Maleszka (IRT) serdecznie podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie oraz aktywne uczestnictwo w spotkaniu i dodał, że zaczynamy prace Komisji, aby nasza misja przyniosła zamierzony cel.