Strona www.irt.wroc z tekstem.png
PZPWD_200.png
SMOG 200.png
bkdś 200.png
LOGF 200.png
DPR 200x66.png
Cykloprojekt 200x66.png
DORT 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
SIEDZIBA_200.png
grafika
Dołączone pliki:
Program opieki nad zabytkami województwa dolnośląskiego

Z przyjemnością prezentujemy Państwu, opracowany przez Instytut Rozwoju Terytorialnego „Program opieki nad zabytkami województwa dolnośląskiego”, który został przyjęty przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego Uchwałą nr XXIII/687/16 w dniu 28 czerwca 2016 r. i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, Poz. 3706 z dnia 22 lipca 2016 r. Jest to podstawowy dokument określający politykę Samorządu Województwa Dolnośląskiego w sferze opieki nad zabytkami, dotyczący realizacji zadań związanych ze sprawowaniem opieki nad dziedzictwem kulturowym i zarządzaniem zasobami zabytkowymi na Dolnym Śląsku. Program powstał w ścisłej współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz Narodowym Instytutem Dziedzictwa Oddziałem Terenowym we Wrocławiu.

Głównym celem Programu jest zachowanie i zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego dla wzmacniania tożsamości Dolnego Śląska. Przyjęto, że dziedzictwo kulturowe jest zasobem umożliwiającym budowanie i utrwalenie wspólnej tożsamości oraz rozwijanie potencjału społecznego.

Zadania i działania wskazane do realizacji dotyczą m.in.:

• poprawy skuteczności ochrony i stanu zachowania dziedzictwa kulturowego,

• systematycznego wzmacniania i utrwalania tożsamości Dolnoślązaków,

• budowania wiedzy o zabytkach i efektywnego zarzadzania tymi zasobami.

Wdrażanie „Programu opieki nad zabytkami województwa dolnośląskiego” przewidziane jest na lata 2016-2020, przez wydziały UMWD i jednostki podlegające Marszałkowi Województwa.