Strona www.irt.wroc z tekstem.png
PZPWD_200.png
Studia nad rozwojem 200x66.png
Platforma wymiany wiedzy 200x66.png
SMOG 200a.png
LOGF 200.png
kolej2.png
DPR 200x66.png
Cykloprojekt 200x66.png
DORT 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
SIEDZIBA_200.png
otw.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
healingplaces.png
Koszyckie spotkanie partnerów projektu Mining and Metallurgy Regions of EU – MIREU

W dniach 2-3 lipca b.r. w Koszycach na Słowacji odbyło się spotkanie partnerów projektu MIREU. Misją projektu jest ustanowienie sieci regionów górniczych i hutniczych w Europie, co ma pomóc regionom dzielić się wiedzą i doświadczeniami aby  zapewnić trwałe i zrównoważone zaopatrzenie UE w surowce mineralne. W projekcie bierze udział 30 partnerów z 15 państw (14 z Europy oraz 1 z Chile). Instytut Rozwoju Terytorialnego reprezentuje województwo dolnośląskie, jeden z partnerskich europejskich regionów górniczych. Więcej informacji o projekcie znajdziecie Państwo na stronie internetowej https://mireu.eu/

W trakcie spotkania w Koszycach zorganizowanego przez Region Koszyc oraz Uniwersytet Techniczny w Koszycach  omawiano stan realizacji poszczególnych zadań projektu, ustalano plan  dalszych działań oraz dyskutowano o wyzwaniach związanych z jego realizacją.

W drugim dniu spotkania uczestnicy mieli możliwość zwiedzić kopalnię magnezytu Jeslava oraz muzeum regionalne w Roznavie.