Strona www.irt.wroc z tekstem.png
PZPWD_200.png
Studia nad rozwojem 200x66.png
Platforma wymiany wiedzy 200x66.png
SMOG 200.png
bkdś 200.png
LOGF 200.png
DPR 200x66.png
Cykloprojekt 200x66.png
DORT 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
SIEDZIBA_200.png
otw.png
grafika
Dołączone pliki:
tekst14.9 MB
uchwała759 kB
mapa10.2 MB
Wytyczne kierunkowe do kształtowania sieci dróg i kolei w województwie dolnośląskim

Opracowanie powstało na zlecenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego. Jego celem jest ustalenie priorytetów i hierarchii w realizacji powiązań drogowych oraz poprawa dostępności komunikacyjnej województwa.

Studium odnosi się do problemów zagospodarowania przestrzennego i uwarunkowań ekologicznych, uwzględnia cele wskazane w strategii rozwoju województwa i zostało wykorzystane, jako jeden z podstawowych elementów zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa.

Po przeprowadzeniu procedury opiniowania, konsultacji społecznych oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko „Wytyczne kierunkowe do kształtowania sieci drogowej i kolejowej w województwie dolnośląskim” zostały ostatecznie przyjęte przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą Nr 4298/III/10 z 11 maja 2010 r.