Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
grafika
Mapa inwestycji transportowych

W ramach prac nad Planem inwestycji transportowych udostępniamy mapę zamierzeń inwestycyjnych (kolejowych i drogowych), ujętych w dokumentach krajowych oraz Regionalnym Programie Operacyjnym. Mapa odnosi się do inwestycji realizowanych i przygotowywanych, a także pozostających na etapie koncepcji:

  • inwestycje w trakcie realizacji oznaczono podświetleniem czerwonym,
  • inwestycje w trakcie przygotowywania - podświetleniem pomarańczowym,
  • inwestycje na etapie koncepcji, bez decyzji o finansowaniu - podświetleniem zielonym.

Lista inwestycji jest aktualizowana w oparciu o opublikowane dokumenty poszczególnych programów. Zasięg inwestycji został określony orientacyjnie. Informacji o dokładnym zakresie prac i bieżącym stanie inwestycji udzielić mogą jednostki odpowiedzialne za dane działanie, wskazane w metryce projektu, dostępnej po kliknięciu na danym elemencie mapy.

Geoportal dostosowany jest do wykorzystywania zarówno na komputerach, jak i urządzeniach przenośnych (może być wygodnie używany również w terenie). Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania wersji testowej prosimy przesyłać pod adresem:

Wersja testowa mapy

Ostatnia aktualizacja mapy: 4 XII 2020 r.

Pełen wykaz dokumentów źródłowych zawarto poniżej.

Oznaczenie Pełna nazwa programu  Ost. zmiana 
KPK Krajowy Program Kolejowy 12 VI 2020 r.
PID Program Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2030 24 V 2019 r.
KPLUS Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r. 23 XI 2020 r.
200P Program budowy 200 przystanków kolejowych 24 XI 2020 r.
CPK Centralny Port Komunikacyjny Solidarność 30 XI 2020 r.
KPO Krajowy Plan Odbudowy 20 IX 2020 r.
POIiŚ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 10 VIII 2020 r.
RPO Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 23 XI 2020 r.
MON Postępowania na zlecenie Ministerstwa Obrony Narodowej 8 V 2020 r.