Strona www.irt.wroc z tekstem.png
PZPWD_200.png
Studia nad rozwojem 200x66.png
Platforma wymiany wiedzy 200x66.png
SMOG 200.png
bkdś 200.png
LOGF 200.png
kolej2.png
DPR 200x66.png
Cykloprojekt 200x66.png
DORT 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
SIEDZIBA_200.png
otw.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
Charakterystyka barometru

 

Barometr koniunktury Dolnego Śląska (BKDŚ)  to narzędzie służące badaniu nastrojów gospodarki regionu. Został stworzony, aby pomóc przedsiębiorcom w dostosowaniu decyzji biznesowych do zmieniających się warunków gospodarowania, a samorządom w regionie - w doborze właściwych metod i form wspomagania rozwoju gospodarki oraz spójności społeczno-gospodarczej.

Obserwowanie i prognozowanie trendów rozwoju dolnośląskiej gospodarki, poprzedzone analizą pojawiających się ryzyk, daje możliwość realnego i celowego stymulowania procesu jej rozwoju. Prowadzona w tym zakresie od początku 2014 roku do końca 2018 roku współpraca  Samorządu   Województwa  Dolnośląskiego z Przedsiębiorcami pozwalała przedstawicielom świata regionalnego biznesu uczestniczyć w procesie kształtowania rozwoju gospodarczego Dolnego Śląska i na bieżąco wskazywać pojawiające się sygnały ewentualnej stagnacji rynkowej.

Instytut Rozwoju Terytorialnego monitorował zmiany koniunktury gospodarki regionu, posługując się metodologią badań nastrojów gospodarczych Komisji Europejskiej ESI (Economic Sentiment Indicator). Na podstawie formułowanych indywidualnie ocen respondentów opracowywał  i  publikował   kwartalne  raporty,  w  których zamieszczał  zarówno  cząstkowe oceny  koniunktury  regionu (w  układzie sektorowym, terytorialnym i w podziale na wielkości przedsiębiorstw) jaki i ogólne - określające poziom Syntetycznego Wskaźnika Koniunktury (SWK) oraz przedstawiające przewidywany stan koniunktury gospodarki Dolnego Śląska na tle rozwoju gospodarki kraju, Europy oraz świata.