Strona www.irt.wroc z tekstem.png
PZPWD_200.png
Studia nad rozwojem 200x66.png
Platforma wymiany wiedzy 200x66.png
SMOG 200a.png
LOGF 200.png
kolej2.png
DPR 200x66.png
Cykloprojekt 200x66.png
DORT 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
SIEDZIBA_200.png
otw.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
healingplaces.png
Dofinansowanie na innowacje w przemyśle metali nieżelaznych

W dniu 29 maja br. portal gospodarczy WNP.PL poinformował, że podpisane zostały umowy pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju uruchamiające dofinansowanie narealizację prac rozwojowych i transferowanie ich wyników w przemyśle metali nieżelaznych w ramach III Konkursu CUBR.Dofinansowanie w wysokości ponad 60 mln zł na wdrożenie ww. innowacji mogą otrzymać konsorcja złożone z przedsiębiorców, uczelni i instytutów badawczych.

 Do tej pory odbyły się dwie edycje konkursu, w ramach których wyłoniono 12 projektów obecnie realizowanych. W tym roku odnotowano rekordową liczbę zgłoszeń. Było ich 45, a w ich przygotowanie zaangażowanych było ponad 60 jednostek naukowych. W ramach tegorocznego, trzeciego konkursu pozytywnie zarekomendowano realizację 9 projektów na kwotę ponad 62 mln zł. Ich zakres merytoryczny jest bardzo szeroki i dotyka takich zagadnień jak: systemy łączności w wyrobiskach podziemnych, technologie oceny stanu technicznego górniczych wyciągów szybowych, projektowanie metryk strzałowych, zabezpieczanie antykorozyjne instalacji w ZWR, redukcji odorów z szybów wydechowych, odczynników flotacyjnych, szkolenia operatorów maszyn górniczych czy sposobów zabezpieczenia i utylizacji gazów procesowych.

Jeszcze w tym roku NCBR i KGHM ogłoszą czwarty konkurs, którego planowana alokacja wyniesie około 45 mln zł.