Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
grafika
(B-?) Portal mapowy WWIIP

Portal mapowy jest geoportalem Instytutu Rozwoju Terytorialnego, o nazwieWojewódzki Węzeł Infrastruktury Informacji Przestrzennej (WWIIP) w zakresie planowania przestrzennego, którego zasadniczą częścią jest interaktywna mapa wyposażona w narzędzia umożliwiające przeglądanie, wyszukiwanie i analizowanie informacji przestrzennej dotyczącej obszaru województwa dolnośląskiego.

Głównym zadaniem portalu mapowego jest udostępnienie zasobów w postaci danych przestrzennych dotyczących Dolnego Śląska oraz integracja wielu źródeł danych związanych z planowaniem przestrzennym poprzez usługi sieciowe, użytkownikom Internetu poprzez przeglądarki WWW.

 


 Geneza portalu

Jednym z działań koordynowanych przez Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu w ramach międzynarodowego projektu Via Regia plus (EWT – Program dla Europy Środkowej) w latach 2008-2011, była realizacja: „Wojewódzkiego Węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej dla Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia w zakresie planowania przestrzennego – WWIIP.” (działanie 4.2.4.)

Głównym założeniem projektu była budowa wojewódzkiej infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie planowania przestrzennego, stanowiącej węzeł łączący poziom administracji regionalnej i lokalnej.

Wytyczne prawne dla tworzenia portalu

INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) Europejska dyrektywa ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (DYREKTYWA 2007/2/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 14 marca 2007 r. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 108/1PL z dnia 25.4.2007). Istotą INSPIRE jest tworzenie zharmonizowanych baz danych przestrzennych oraz uzgodnienie jednolitej metody wymiany danych przestrzennych w Unii Europejskiej. http://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm 

Infrastruktura Informacji Przestrzennej (IIP) zespół środków prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych, które zapewniają integrację i powszechny dostęp przez Internet do danych i usług przestrzennych gromadzonych i aktualizowanych przez sektor administracji publicznej, instytucje badawczo - rozwojowe i organizacje prywatne. Podstawowe zasad tworzenia i działania infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce zostały określone w ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. Nr 76 poz. 489 z późn. zm.). 

Open Source (otwarte oprogramowanie) jest oprogramowaniem, którego licencja zapewnia swoim użytkownikom prawo do legalnego oraz darmowego uruchamiania, kopiowania, rozpowszechniania, analizowania, modyfikacji oraz ulepszania i rozbudowy istniejących produktów. Oficjalna i pełna definicja Open Source została stworzona przez organizację Open Source Initiative. Portal WWIIP w zakresie planowania przestrzennego jest zbudowany i funkcjonuje zgodnie z zasadami projektu open source. Całość projektu bazuje na licencji GNU GPL i jest udostępniony zupełnie nieodpłatnie http://opensource.org/osd.html