Strona www.irt.wroc z tekstem.png
PZPWD_200.png
Studia nad rozwojem 200x66.png
Platforma wymiany wiedzy 200x66.png
SMOG 200.png
bkdś 200.png
LOGF 200.png
DPR 200x66.png
Cykloprojekt 200x66.png
DORT 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
SIEDZIBA_200.png
grafika
Dołączone pliki:
Załącznik 140.4 MB
Załącznik 236.8 MB
Charakterystyka zasobów węgla brunatnego w rejonie Legnicy

Instytut Rozwoju Terytorialnego zakończył prace merytoryczne nad opracowaniem „Charakterystyka zasobów węgla brunatnego w rejonie Legnicy i uwarunkowania społeczno-gospodarcze oraz planistyczne ich ochrony”.

Dokument systematyzuje informacje o środowiskowych, planistycznych, społecznych i ekonomicznych uwarunkowaniach ochrony złóż węgla brunatnego w rejonie Legnicy oraz zawiera rezultaty wstępnej środowiskowej i planistycznej waloryzacji obszaru występowania tych złóż.

Celem opracowania jest wspomaganie władz samorządowych województwa dolnośląskiego w kreowaniu i prowadzeniu zrównoważonej, regionalnej polityki przestrzennej w zakresie ochrony złóż surowców.