Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
grafika
Notatka z wywiadu przeprowadzonego w dniu 14 maja br. z Prezydentem Miasta oraz Naczelnikiem Wydziału Rozwoju Jeleniej Góry

W dniu 14 maja br. w ramach projektu pn. Spa4Development odbyło się spotkanie (on-line) przedstawicieli IRT z panem Jerzym Łużniakiem - Prezydentem Miasta Jeleniej  Góry oraz panią Barbarą Olszewską - Naczelnikiem Wydziału Rozwoju Miasta  Jeleniej Góry. Spotkanie miało na celu przedyskutowanie  doświadczeń samorządu miasta Jeleniej Góry w zarządzaniu obszarem uzdrowiskowym, będącym jego integralną częścią. Przedstawiciele Jeleniej Góry podzielili się m.in. swoimi doświadczeniami  w zakresie zarządzania zielenią w uzdrowisku obejmującymi rewitalizację parków i ich lepsze dostosowanie do potrzeb mieszkańców miasta i kuracjuszy. Flagowym projektem ostatnich lat jest zrealizowany w 2019 roku bulwar nad rzeką Kamienną - klimatyczne miejscem spacerów i rekreacji. Pan Prezydent i Pani Naczelnik podkreślili wagę Term Cieplickich dla działania uzdrowiska - są one elementem promocji miasta i przyciągają licznych turystów i kuracjuszy. Opowiedzieli także o wielu prowadzonych i planowanych działaniach, których celem jest obniżenie poziomu hałasu i polepszenie sytuacji klimatycznej miasta. Zwrócili także uwagę na pewne niedoskonałości systemu prawnego, utrudniające bardziej efektywne zarządzanie uzdrowiskiem, będącym elementem większej struktury miejskiej – wymienili tu m.in. brak instrumentów usprawniających działanie Rady Uzdrowiska, czy ograniczania niektórych aktywności na obszarze uzdrowiska a także ograniczenia w skuteczniejszym zarządzaniu przez gminę posiadanymi zasobami wód leczniczych i termalnych.

logo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.