Strona www.irt.wroc z tekstem.png
PZPWD_200.png
Studia nad rozwojem 200x66.png
Platforma wymiany wiedzy 200x66.png
SMOG 200.png
bkdś 200.png
LOGF 200.png
DPR 200x66.png
Cykloprojekt 200x66.png
DORT 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
SIEDZIBA_200.png
otw.png
grafika
Rozpoczęły się prace nad planem zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego.

Szanowni Państwo!

Rozpoczęły się prace nad planem zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego.

Sejmik Województwa Dolnośląskiego w dniu 30 kwietnia 2015 r. podjął uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania planu a Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 6 sierpnia 2015r. powierzył opracowanie planu Dyrektorowi IRT.

W pierwszym etapie prac nad planem, w ramach konsultacji, zaplanowane zostały warsztaty subregionalne:

  • 25 września we Wrocławiu,
  • 8 października w Legnicy,
  • 12 października w Wałbrzychu,
  • 13 października w Jeleniej Górze,
  • 15 października w Bolesławcu.

Obecnie, w terminie do 30 listopada 2015 r. można składać wnioski do planu w odpowiedzi na Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 23.07.2015 r. a także na ogłoszenie, które ukazało się w Gazecie Wyborczej w dniu 5 sierpnia 2015 r. Wnioski należy składać do:

Instytutu Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu

ul. Świdnicka 12/16

50 - 068 Wrocław

lub na adres e-mail:

Zapraszamy do składania wniosków!