Strona www.irt.wroc z tekstem.png
PZPWD_200.png
Studia nad rozwojem 200x66.png
Platforma wymiany wiedzy 200x66.png
SMOG 200a.png
LOGF 200.png
kolej2.png
DPR 200x66.png
Cykloprojekt 200x66.png
DORT 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
SIEDZIBA_200.png
otw.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
healingplaces.png
grafika
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił nabór wniosków do programu edukacyjnego pn. „WALKA ZE SMOGIEM I NISKĄ EMISJĄ"

WFOŚiGW we Wrocławiu przeznaczył milion złotych na organizowanie m.in. takich działań jak projekty internetowe, publikacje w mediach lokalnych, happeningi, gry terenowe, wystawy i festyny gminne dotyczące ograniczenia zanieczyszczenia powietrza. O dotację w wysokości do 90 proc. można ubiegać się w sposób ciągły do dnia 31.10.2018r. lub do wyczerpania puli środków zaplanowanych do wykorzystania w programie. 

O wsparcie finansowe mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty posiadające osobowość prawną posiadające doświadczenia w zakresie edukacji ekologicznej.

Więcej szczegółów jest dostępnych na stronie internetowej WFOŚiGW:

http://wfosigw.wroclaw.pl/ogloszenia/konkursynabory/o_170,nabor-wnioskow-do-programu-edukacyjnego-pn-walka-ze-smogiem-i-niska-emisja