Strona www.irt.wroc z tekstem.png
PZPWD_200.png
Studia nad rozwojem 200x66.png
Platforma wymiany wiedzy 200x66.png
SMOG 200a.png
bkdś 200.png
LOGF 200.png
kolej2.png
DPR 200x66.png
Cykloprojekt 200x66.png
DORT 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
SIEDZIBA_200.png
otw.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
Uchwały antysmogowe dla województwa dolnośląskiego zostały ogłoszone w wojewódzkim dzienniku urzędowym w dniu 8 grudnia 2017r.

Informujemy, że Uchwały antysmogowe dla województwa dolnośląskiego zostały ogłoszone w wojewódzkim dzienniku urzędowym w dniu 8 grudnia 2017 r. Data wejścia w życie uchwał: 23 grudnia 2017 r.

Uchwała Nr XLI/1405/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Wrocław ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z 2017 r., poz. 5153. (Dz. Urz. Woj. 2017.5153).

Link do dokumentu: http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2017&poz=5153

Uchwała Nr XLI/1406/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze uzdrowisk w województwie dolnośląskim ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z 2017 r., poz. 5154 (Dz. Urz. Woj. 2017.5154).

Link do dokumentu:

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2017&poz=5154

Uchwała Nr XLI/1407/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z 2017 r., poz. 5155 (Dz. Urz. Woj. 2017.5155).

Link do dokumentu: http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2017&poz=5155