Strona www.irt.wroc z tekstem.png
PZPWD_200.png
Studia nad rozwojem 200x66.png
Platforma wymiany wiedzy 200x66.png
SMOG 200a.png
LOGF 200.png
kolej2.png
DPR 200x66.png
Cykloprojekt 200x66.png
DORT 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
SIEDZIBA_200.png
otw.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
healingplaces.png
grafika
Radni Województwa przyjęli uchwały antysmogowe

 

W dniu 30 listopada 2017 r. odbyła się sesja Sejmiku Województwa Dolnośląskiego podczas której radni województwa przyjęli tzw. uchwały antysmogowe.

Prace nad trzema różnymi projektami uchwał: dla gminy miejskiej Wrocław, dla uzdrowisk i pozostałej części województwa trwały ponad rok. Nad rozwiązaniami, które mają poprawić jakość powietrza w regionie pracował zespół roboczy powołany przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Projektowane przepisy poddane zostały szerokim konsultacjom społecznym, w trakcie których opinie i uwagi składały zarówno samorządy gmin jak i mieszkańcy zainteresowani udziałem w kształtowaniu ostatecznych zapisów uchwał.

Uchwały dla uzdrowisk oraz województwa zostały przyjęte jednogłośnie, za przyjęciem uchwały dla Wrocławia było 30 radnych a trzech wstrzymało się od głosu.

Najwcześniej – od 1 lipca 2018 r. wejdą w życie przepisy dotyczące stosowania paliw stałych najniższej jakości:

•  węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
•  węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm,
•  mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
•  biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%

Natomiast zakazy dotyczące stosowania kotłów i pieców na paliwa stałe będą wprowadzane stopniowo – od 1 lipca 2018 r. dla nowych instalacji aż do roku 2028, który powinien być graniczną datą dla stosowania paliw stałych we Wrocławiu i 7 uzdrowiskach dolnośląskich. Wyjątkiem będą obszary pozbawione dostępu do sieci ciepłowniczych i gazowych (w przypadku uzdrowisk wyjątek ten dotyczy tylko strefy „C” ochrony uzdrowiskowej).

Na pozostałej części województwa i w 4 uzdrowiskach (Czerniawie-Zdrój, Świeradowie – Zdrój, Długopolu – Zdrój i Przerzeczynie – Zdrój) będzie możliwe stosowanie wysokiej jakości paliw stałych w instalacjach spełniających określone – wysokie  standardy dotyczące emisji pyłów.

Wszystkie uchwały dopuszczają użytkowanie kominków – jednak warunkiem ich użytkowania musi być spełnienie określonych norm dot. emisyjności oraz wykorzystywanie jako okazjonalnego a nie podstawowego źródła ciepła.

- Dolny Śląsk podjął wielkie wyzwanie walki o czyste powietrze. Po ponad roku prac eksperckich i prowadzonych w całym regionie konsultacjach społecznych przedstawiliśmy konkretny plan walki ze smogiem. Wyeliminujemy najgorsze paliwa węglowe i stopniowo będziemy rezygnować z niskoklasowych instalacji grzewczych. Ważny był dla nas kompromis i wysłuchanie głosów różnych grup społecznych, w tym ekologów i mieszkańców regionu – w ten sposób dyskusję i głosowanie nad uchwałami antysmogowymi, tuż po ich zakończeniu podsumował  Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego.