Strona www.irt.wroc z tekstem.png
PZPWD_200.png
Studia nad rozwojem 200x66.png
Platforma wymiany wiedzy 200x66.png
SMOG 200a.png
LOGF 200.png
kolej2.png
DPR 200x66.png
Cykloprojekt 200x66.png
DORT 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
SIEDZIBA_200.png
otw.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
healingplaces.png
grafika
Geoinformacyjne aspekty zarządzania przestrzenią

W dniach 8-9 listopada 2016 roku w Bibliotece Narodowej w Warszawie odbyła się XXVI Konferencja Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej na temat GEOINFORMACYJNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PRZESTRZENIĄ pod honorowym patronatem Ministerstwa Cyfryzacji oraz honorowym patronatem Głównego Geodety Kraju. W programie konferencji znalazł się referat pt. „Metodyka analiz wielokryterialnych w optymalizacji planowania obszarów zabudowy mieszkaniowej”, w którym zawarto wyniki prowadzonych w Instytucie Rozwoju Terytorialnego badań dotyczących zrównoważonego planowania zabudowy mieszkaniowej na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego. Szczegółowe informacje o konferencji znajdują się na stronie PTIP @ www.ptip.org.pl