Strona www.irt.wroc z tekstem.png
PZPWD_200.png
Studia nad rozwojem 200x66.png
Platforma wymiany wiedzy 200x66.png
SMOG 200.png
bkdś 200.png
LOGF 200.png
DPR 200x66.png
Cykloprojekt 200x66.png
DORT 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
SIEDZIBA_200.png
otw.png
Posiedzenie stałego Zespołu Eksperckiego ds. polityki przestrzennej przy Konwencie Marszałków RP

W dniach 5-6.11.2015 r. we Wrocławiu odbyło się spotkanie stałego Zespołu Eksperckiego ds. polityki przestrzennej przy Konwencie Marszałków RP.

W składzie Zespołu Eksperckiego  znajdują się  przedstawiciele reprezentujący 16 województw oraz eksperci branżowi. Celem prac Zespołu jest tworzenie rozwiązań służących wzmocnieniu roli samorządu województwa w procesie kształtowania przestrzeni, m.in. przez przygotowywanie opinii eksperckich wyrażających wspólne stanowisko w zakresie istniejących i projektowanych aktów prawnych, w szczególności dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego. Opinie Zespołu są uwzględniane przy formułowaniu stanowisk Konwentu Marszałków Województw RP.

Dwudniowe spotkanie dotyczyło wdrażania polityki krajobrazowej w województwach i nowych zadań dla regionów związanych  z wejściem w życie ustawy krajobrazowej (pierwszy dzień spotkania) oraz problematyki obszarów funkcjonalnych w planach zagospodarowania przestrzennego województw (drugi dzień spotkania).

Prace Stałego Zespołu zostały bardzo istotnie wsparte specjalistyczną wiedzą zaproszonych ekspertów – prof. dr hab. Jerzego Solona, dr hab. Urszuli Mygi – Piątek, prof. dr hab. Jerzego Bańskiego, prof. dr hab. Tomasza Kaczmarka, prof. zw. dr hab. Krystiana Heffnera, a także przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Wojewódzkich Dyrekcji Zespołów Parków Krajobrazowych.

Spotkania zakończyła ożywiona i merytoryczna dyskusja, wnioski wynikające z podsumowania dwudniowych posiedzeń stanowią podstawę do sformułowania propozycji stanowiska Konwentowi Marszałków RP.