Strona www.irt.wroc z tekstem.png
PZPWD_200.png
Studia nad rozwojem 200x66.png
Platforma wymiany wiedzy 200x66.png
SMOG 200.png
bkdś 200.png
LOGF 200.png
DPR 200x66.png
Cykloprojekt 200x66.png
DORT 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
SIEDZIBA_200.png
otw.png
grafika
Dołączone pliki:
Powiązane galerie:
grafika
17-11-2014Zdjęć: 12
Sprawozdanie z konferencji inaugurującej projekt LGOF

Konferencję otworzyli: Maciej Borsa Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego, który w imieniu Marszała Województwa Dolnośląskiego przywitał wszystkich przybyłych oraz Prezydent Miasta Legnicy Tadeusz Krzakowski i Prezydent Miasta Głogowa Jan Zubowski.

Konferencja podzielona została na dwie sesje: „Idea miejskich obszarów funkcjonalnych” oraz „LGOF jako obszar współdziałania różnych podmiotów”.

Sesja druga obejmowała trzy panele tematyczne:

- „Zrównoważony system transportowy”,

- „Społeczna odpowiedzialność biznesu”,

- „Współpraca warunkiem sukcesu”.

Na pierwszej sesji pn. „Idei miejskich obszarów funkcjonalnych” głos zabrała Pani Magdalena Belof, za-ca Dyrektora IRT nt. „Problemów planowania na obszarach funkcjonalnych ze szczególnym uwzględnieniem LGOF”, wyjaśniła co należy rozumieć przez obszary funkcjonalne. Zwróciła uwagę, że pojęcie to zostało wprowadzone w KPZK i zostało poparte instrumentami finansowymi. Sukces planowania obszarów funkcjonalnych zapewnić ma: współpraca oparta na woli, współpraca zorientowana na wspólne cele oraz negocjacje między partnerami.

Na temat „Miejskich obszarów funkcjonalnych w polityce Samorządu Województwa Dolnośląskiego” wypowiedział się Łukasz Urbanek Kierownik Działu Programowania Funduszy Europejskich Wydziału Koordynacji Polityki Regionalnej UMWD. Przybliżył uczestnikom konferencji ideę Obszarów Strategicznej Interwencji, które zostały zdefiniowane w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego jako obszary, które dla pełnego wykorzystania swoich potencjałów rozwojowych wymagają zewnętrznej interwencji w postaci szczególnej polityki lub za pomocą regionalnych programów rozwoju. Zwrócił uwagę, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 wykorzystywane będą instrumenty wspierające rozwój społeczny i gospodarczy w postaci: Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) oraz Kontraktów Dolnośląskich. Kontraktem Dolnośląskim ma zostać objęta każda gmina Dolnego Śląska nie wchodząca w skład ZIT.

Druga sesja podzielona została na trzy panele. Pierwszy z paneli dotyczył „Zrównoważonego systemu transportowego”. Moderatorem panelu był Pan Wojciech Świnder – Dyrektor Wydziału Transportu UMWD. Bernard Rogoziński z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Robert Radoń – Dyrektor Oddziału GDDKiA we Wrocławiu przedstawili uwarunkowania i perspektywy rozwoju, odpowiednio: systemu linii kolejowych i dróg krajowych. Artur Urbański Burmistrz Miasta Jawora mówił o pozycji jego miasta w LGOF i powiązaniach z Legnicą.

Drugi panel dotyczył „Społecznej odpowiedzialności biznesu”. Moderatorem panelu był prof. Jan Waszkiewicz, a panelistami: Cecylia Stankiewicz Prezes Zarządu Fundacji Polska Miedź, Artur Chodor Prezes Stowarzyszenia MTB Obiszów, Marek Wiland Prezes ZOIU, Agnieszka Nowopolska-Szczyglewska przedstawicielka Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej oraz Prezydent Miasta Legnicy - Tadeusz Krzakowski. Uczestnicy opowiedzieli o swoich doświadczeniach we współpracy międzysektorowej. Podkreślano rolę lokalnych przedsiębiorstw w rozwoju różnych sfer życia w LGOF. Inną kwestię poruszył Marek Wiland, który wspomniał o problemie planowania przestrzennego w Polsce.

Ostatni panel nosił nazwę „Współpraca warunkiem sukcesu”. W dyskusji, którą poprowadziła Irena Krukowska-Szopa Prezes Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja” udział wzięli Tomasz Tykierko – Prezes Zarządu Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej, Wiesław Wabik – Burmistrz Polkowic, Michał Huzarski Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Kamil Strynkowski przedstawiciel LGD Partnerstwo Integracja Turystyka. Uczestnicy panelu wskazali na przykłady udanej współpracy, która odbywa się w ramach prowadzonej przez nich działalności a także rozmawiali o przyczynach braku współpracy w ramach podejmowanych przedsięwzięć. Przykładem współdziałania trzech sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego są Lokalne Grupy Działania. Natomiast jako porażka przywołana została, zakończona niepowodzeniem, próba zorganizowania współpracy samorządów Zagłębia Miedziowego i wypracowania wspólnej strategii.

Notatkę sporządzili: Marta Oleszczuk i Jarosław Patron