Strona www.irt.wroc z tekstem.png
PZPWD_200.png
Studia nad rozwojem 200x66.png
Platforma wymiany wiedzy 200x66.png
SMOG 200.png
bkdś 200.png
LOGF 200.png
DPR 200x66.png
Cykloprojekt 200x66.png
DORT 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
SIEDZIBA_200.png
otw.png
grafika
Dołączone pliki:
ulotka879 kB
KONSULTACJE SPOŁECZNE DLA WROCŁAWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

Jako Partner współrealizujący, w imieniu Województwa Dolnośląskiego, projekt „Studium spójności funkcjonalnej we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym”, częściowo finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013, serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych.

 

CEL KONSULTACJI:

Umożliwienie wyrażenia opinii, zgłaszania pomysłów i wspólnego wskazania najważniejszych problemów w kwestiach dotyczących życia mieszkańców Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, w tym:

  • lokalizacji funkcji mieszkaniowych i centrów usługowych,
  • planu transportowego,
  • ochrony środowiska i rozwoju rekreacji,
  • lokalizacji usług publicznych,
  • kierunkowych inwestycji we WrOF.

Uczestniczenie w konsultacjach jest prawem każdego obywatela. Dlatego zachęcamy do wspólnego działania i zaangażowania w realizację projektu poprzez wypełnienie ankiety zamieszczonej na stronie internetowej Lidera Projektu – Powiat Wrocławski:

http://www.powiatwroclawski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2102:konsultacje-spoeczne-dla-wrocawskiego-obszaru-funkcjonalnego&catid=52:aktualnoci&Itemid=80