Strona www.irt.wroc z tekstem.png
PZPWD_200.png
Studia nad rozwojem 200x66.png
Platforma wymiany wiedzy 200x66.png
SMOG 200.png
bkdś 200.png
LOGF 200.png
DPR 200x66.png
Cykloprojekt 200x66.png
DORT 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
SIEDZIBA_200.png
otw.png
grafika
Powiązane galerie:
grafika
17-11-2014Zdjęć: 12
Konferencja inaugurująca projekt pn.: „Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko-Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (LGOF)”

Dr Jerzy Tutaj, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego ma zaszczyt zaprosić do udziału w konferencji inaugurującej projekt pn: „Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko-Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (LGOF)” przedstawicieli mediów oraz wszystkich zainteresowanych tematem.

Termin konferencji został przewidziany na 7 marca 2014r. w godzinach 9.30-14.45 w Letia Business Center (Legnica, ul. Rycerska 24, sala Concordia+Nox). 
Organizatorem uroczystego otwarcia projektu jest lider Województwo Dolnośląskie, w imieniu którego występuje Instytut Rozwoju Terytorialnego (IRT) oraz Partnerzy projektu: Miasto Legnica, Gmina Miejska Głogów, Gmina Legnickie Pole, Jerzmanowa, Żukowice, Kotla, Głogów oraz Powiat Bolesławiecki.

Konferencja stanowi inaugurację projektu dotyczącego Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego, który jest jednym z Obszarów Interwencji i Integracji, wyznaczonych w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020. Celem konferencji jest umożliwienie wymiany poglądów i dyskusji na temat działań służących rozwojowi i integracji obszaru LGOF a także zachęcenie do włączenia się w działania realizowane w ramach projektu. Konferencja oparta będzie o strukturę panelową. Obejmie kilka wystąpień w każdym z paneli oraz moderowaną dyskusję i debatę końcową z udziałem słuchaczy.

 

 


 

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI:

 SESJA I
Idea miejskich obszarów funkcjonalnych

WPROWADZENIE
Pierwsza sesja będzie obejmowała wystąpienia mające na celu przybliżenie podejścia terytorialnego do rozwoju oraz idei miejskich obszarów funkcjonalnych w polityce Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

SESJA II
LGOF jako obszar współdziałania różnych podmiotów

W ramach drugiej sesji zaplanowane zostały trzy panele tematyczne, w których wezmą udział przedstawiciele różnych podmiotów funkcjonujących na obszarze LGOF.

PANEL 1. Zrównoważony system transportowy
Panel dotyczyć będzie zagadnień związanych z ideą budowy zrównoważonego systemu transportu, spełniającego oczekiwania mieszkańców i różnych podmiotów działających na tym obszarze.

PANEL 2. Społeczna odpowiedzialność biznesu.
Uczestnicy tego panelu spróbują odpowiedzieć na pytanie czy firmy działające na obszarze LGOF uwzględniają interesy społeczne i jak budują relacje z różnymi grupami interesariuszy.

PANEL 3. Współpraca warunkiem sukcesu 
W ramach panelu dyskutowane będą potrzeby i możliwości podnoszenia efektywności działań w oparciu o wieloszczeblową współpracę w różnych sektorach planowania i zarządzania na obszarze LGOF.

We wszystkich panelach SESJI II przewidywana jest otwarta debata!

Program szczegółowy będzie dostępny w najbliższym czasie na stronie www.lgof.pl

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres – www.lgof.pl w terminie do 4 marca 2014r. do godziny 14.00.

UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY!

Zapraszamy!

Mapa lokalizacji miejsca konferencji w Legnicy: