Strona www.irt.wroc z tekstem.png
PZPWD_200.png
Studia nad rozwojem 200x66.png
Platforma wymiany wiedzy 200x66.png
SMOG 200.png
bkdś 200.png
LOGF 200.png
DPR 200x66.png
Cykloprojekt 200x66.png
DORT 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
SIEDZIBA_200.png
otw.png
Dylematy rewitalizacji XIX wiecznej zabudowy w strefach wielkomiejskich Warszawy i Łodzi

W dniach 23–25 czerwca 2014 r. w Łodzi i w Warszawie odbyła się konferencja p.n.Dylematy rewitalizacji XIX wiecznej zabudowy w strefach wielkomiejskich Warszawy i Łodzi. Podczas trwających trzy dni sesji, oprócz wymiany doświadczeń w tematyce rewitalizacji dwóch metropolii o ogromnych potencjałach, dyskutowano o czynnikach sukcesu projektów rewitalizacyjnych oraz podjęto próbę zdiagnozowania potencjalnych utrudnień, jakie wystąpiły lub mogą wystąpić przy kolejnych projektach odnowy i ożywienia zdegradowanych obszarów miejskich.

Pierwszy dzień konferencji, 23 czerwca, miał miejsce w Łodzi, na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Następne dwa dni konferencji zaplanowano w Warszawie, przy czym uczestnicy konferencji mieli możliwość dojechania do Łodzi i do Warszawy specjalnym wagonem, doczepianym do porannego i wieczornego pociągu TLK, kursującego pomiędzy tymi miastami. Była to niewątpliwie jedna z atrakcji konferencji, zważywszy na niestandardowe uwarunkowania organizacyjne, które musieli pokonać organizatorzy aby dowieźć na miejsce mocno zindywidualizowanych uczestników.

Konferencję zorganizowały wspólnie urzędy miast Łodzi i Warszawy, pod patronatem obydwu Pań Prezydent: Hanny Zdanowskiej i Hanny Gronkiewicz-Waltz, a także pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju – we współpracy z Oddziałem Łódzkim Towarzystwa Urbanistów Polskich. Uczestnikami byli przedstawiciele organizacji pozarządowych, urzędnicy samorządowi, a także inni zainteresowani problematyką rewitalizacji, ponieważ informacja o konferencji była dość szeroko rozpowszechniona w Internecie.

Część łódzka konferencji poświęcona była takim tematom, jak: prezentacja badań nad skutkami społeczno-gospodarczymi łódzkiego programu Mia100 Kamienic, kierunki rozwojowe dla obszarów kryzysowych w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej, wymiana doświadczeń łódzkich i warszawskich w zakresie rewitalizacji oraz finansowe i prawne uwarunkowania zintegrowanej rewitalizacji miast - wyzwania i rekomendacje w świetle Krajowej Polityki Miejskiej i praktyki samorządowej.

W panelach udział wzięli miedzy innymi: prof. dr hab. Tadeusz Markowski, Prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich, dr Anna Wojnarowska, Uniwersytet Łódzki, Bartosz Poniatowski, Biuro Architekta Miasta, UMŁ, Marcin Obijalski, Dyrektor Biura ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta, UMŁ, Arkadiusz Bogusławski, pełnomocnik ds. rewitalizacji Księżego Młyna, UMŁ, Piotr Zalewski, Burmistrz Dzielnicy Praga-Północ. Doświadczeniami prywatnych inwestorów podzielili się: Michał Styś, Dyrektor Zarządzający OPG Orange Property Group, Rafał Bauer, Prezes Soho Factory Tomasz Dubik, Dyrektor Handlowy SKB i Rafał Szczepański, Członek Zarządu BBI Development SA.

W panelu dotyczącym finansowych i prawnych uwarunkowań zintegrowanej rewitalizacji miast uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać wypowiedzi przedstawicieli samorządów wojewódzkich i miejskich oraz p. Rajmunda Rysia, Dyrektora Departamentu Polityki Przestrzennej z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, a także p. Radosława Stępnia, Wiceprezesa Banku Gospodarstwa Krajowego. Niestety zabrakło czasu na zadawanie pytań z sali, więc nieco nieusatysfakcjonowani uczestnicy konferencji udali się na wizytę studyjną po Łodzi, która jednak zaspokoiła niedostatek dyskusji. Klimatyczne zabudowania robotniczego osiedla Księży Młyn, poddanego rewitalizacji (remontowi?) przez miasto Łódź, a z drugiej strony imponująca budowa dworca kolejowego Łódź Fabryczna, widziana z będących na ukończeniu budynków EC1 Wschód, zrobiły niezapomniane wrażenie i wywołały podziw dla rozmachu działań włodarzy miasta Łodzi.

Drugi dzień konferencji, zorganizowanej w Warszawie, w Wyższej Szkole Menedżerskiej na warszawskiej Pradze, poświęcono podsumowaniu funkcjonowania Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005 – 2013 i prezentacji podsumowań Dzielnicowych Mikroprogramów Rewitalizacji m.st. Warszawy. Dzień zakończył się spacerem po warszawskiej Pradze. 
Następny, trzeci - ostatni dzień konferencji poświęcono polityce w zakresie rewitalizacji na poziomie krajowym (Krajowa Polityka Miejska, Narodowy Plan Rewitalizacji), łódzkim i warszawskim (Łódzka Polityka Rewitalizacyjna, Warszawska Polityka Rewitalizacyjna) oraz problemom formalno – prawnym w procesach rewitalizacyjnych. Perspektywy dla rewitalizacji omówiono w ostatnim panelu pt. „Nowy okres programowania: współpraca łódzko – warszawska oraz finansowanie rewitalizacji w perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020”. Generalne wnioski z konferencji opierają się na nadziejach, związanych z Narodowym Planem Rewitalizacji oraz z projektem ustawy o rewitalizacji, nad którymi trwaja prace w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

W trzecim dniu konferencji wrażenie zrobiła prezentacja architekta miasta Łodzi – prof. Marka Janiaka pt. „AMAZING CITY – ŁÓDŹ – OSTATNIE NIEODKRYTE MIASTO” . Prezentacja zawierała rys historyczny powstania Łodzi oraz najważniejsze elementy struktury miasta, bogato ilustrowane zdjęciami kamienic, pałaców, fabryk i parków. W Łodzi znajduje się 3800 kamienic, 27 pałaców, 200 fabryk (przed II wojną światową było ich 1000) i 30 zabytkowych parków - znajdujących się obecnie w stadium kryzysu. Bez pomocy ze źródeł zewnętrznych miasto ulegnie bezpowrotnej degradacji, a byłaby to niepowetowana strata dla dziedzictwa kulturowego Polski.
Więcej informacji o konferencji znaleźć można na stronach:


http://rewitalizacja.um.warszawa.pl 
http://uml.lodz.pl/rewitalizacja