Strona www.irt.wroc z tekstem.png
PZPWD_200.png
Studia nad rozwojem 200x66.png
Platforma wymiany wiedzy 200x66.png
SMOG 200.png
bkdś 200.png
LOGF 200.png
DPR 200x66.png
Cykloprojekt 200x66.png
DORT 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
SIEDZIBA_200.png
otw.png
grafika
Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec - spotkanie grupy sterującej

W dniu 21 czerwca 2013 roku obradowała w Warszawie Grupa Sterująca w ramach prac nad "Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec" (IPPoN). W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalengo oraz województw opracowujących Studium: dolnośląskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego.

Koordynator prac nad Studium, przekazał uczestnikom zakończony i przyjęty przez Grupę Roboczą dokument, gotowy do przedstawienia zarządom województw.

Pan Rajmund Ryś, Dyrektor Departamentu Polityki Przestrzennej MRR, wyraził uznanie dla działań realizowanych w ramach prac nad Studium, w wyniku których powstał bardzo cenny materiał, realizujący ideę ponadregionalnego planowania przestrzennego. Ponadto wyraził nadzieję na dalsze prace w celu opracowania wspólnego dokumentu polsko-niemieckiego.