Strona www.irt.wroc z tekstem.png
PZPWD_200.png
Studia nad rozwojem 200x66.png
Platforma wymiany wiedzy 200x66.png
SMOG 200.png
bkdś 200.png
LOGF 200.png
DPR 200x66.png
Cykloprojekt 200x66.png
DORT 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
SIEDZIBA_200.png
grafika
Dołączone pliki:
„Razem dla czystego powietrza na Dolnym Śląsku”

Serdecznie zapraszamy na konferencję „Razem dla czystego powietrza na Dolnym Śląsku”, która odbędzie się 26 lipca (wtorek) we Wrocławiu w hotelu Scandic przy ul. Piłsudskiego 49-57.

 

Zanieczyszczenie powietrza występujące w skali Polski i regionu stanowi bardzo poważne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Problem ten dotyczy wszystkich gmin – bez wyjątku, gdyż powietrze nie zna granic. A Polska jest czerwoną plamą na mapie Europy, z uwagi na dominujący w naszym kraju sposób pozyskiwania energii i ciepła.

Konieczne jest podjęcie zdecydowanych działań na rzecz czystego powietrza. 7 marca br. Marszałek Województwa powołał Zespół do spraw jakości powietrza, który ma na celu przygotowanie rekomendacji dla Sejmiku Województwa Dolnośląskiego do podjęcia uchwały antysmogowej. Pracami zespołu kieruje dyrektor IRT, dr Maciej Zathey. 

Ponieważ problem zanieczyszczenia powietrza wymaga ścisłej współpracy jednostek samorządów regionalnego z lokalnymi, zaproszenie na konferencję kierujemy szczególnie do przedstawicieli dolnośląskich gmin. Rzetelny przepływ informacji o tym, jakie są skutki oddychania zanieczyszczonym powietrzem, co planuje sejmik województwa w zakresie uchwały antysmogowej oraz jakie są oczekiwania gmin w tym zakresie stanowić powinno podstawę do wypracowania priorytetów wspólnego działania. Konferencja ta, pierwsza o charakterze merytorycznym, ma za zadanie:

1)  poinformowanie uczestników o stanie powietrza na Dolnym Śląsku oraz wpływie zanieczyszczonego powietrza na zdrowie;

2)     przedstawienie dotychczasowych wyników prac Zespołu do spraw jakości powietrza;

3)     poinformowanie uczestników, co faktycznie umożliwia nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska w zakresie art. 96;

4)     prezentację możliwości finansowania projektów ograniczających niską emisję;

5)  prezentację działań innych województw oraz organizacji pozarządowych w temacie antysmogowym

6)     dyskusję nad możliwościami wprowadzenia uchwały antysmogowej

Konferencja odbędzie się w dniu 26 lipca br. (wtorek), we Wrocławiu, w sali konferencyjnej ECO (I piętro) hotelu SCANDIC Wrocław, przy ul. Piłsudskiego 49-57, w godz. 10:00 – 14:00 (rejestracja uczestników od godz. 9:00).

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w konferencji /rejestrację/ do dnia 21 lipca br. drogą mailową na adres lub telefonicznie (sekretariat IRT - 71 374 95 00).

 

Program konferencji:
(w załączeniu)