Strona www.irt.wroc z tekstem.png
PZPWD_200.png
Studia nad rozwojem 200x66.png
Platforma wymiany wiedzy 200x66.png
SMOG 200.png
bkdś 200.png
LOGF 200.png
DPR 200x66.png
Cykloprojekt 200x66.png
DORT 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
SIEDZIBA_200.png
grafika
WARSZTATY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

Nasz Instytut z baczną uwagą przygląda się działaniom prowadzonym przez samorządy lokalne na rzecz poprawy efektywności energetycznej, dlatego 17 listopada 2015 r. IRT wzięło udział w Warsztatach efektywności energetycznej zorganizowanych po raz pierwszy w Środzie Śląskiej przez władze gminy oraz firmę BASF Polska Sp. z o.o. Podczas otwarcia spotkania zwrócono uwagę na istotne znaczenie współpracy ekspertów i przedsiębiorców z samorządami lokalnymi przy jednoczesnym zaangażowaniu mieszkańców, we wdrażaniu działań służących ochronie środowiska, które zarazem sprzyjają poprawie jakości życia i dynamicznemu rozwojowi gminy.

Wystąpienia prelegentów odpowiadały na powszechne obecnie pytanie, czy opłaca się inwestować w rozwiązania, które nie są niskobudżetowe i odnosiły się do ekonomii zrównoważonych rozwiązań w budownictwie.

Z perspektywy reprezentowanego przez IRT samorządu regionalnego, bardzo interesujące było spojrzenie samorządu lokalnego na planowanie gospodarki niskoemisyjnej w gminie. Pan Przemysław Babiński, Zastępca Burmistrza Środy Śląskiej przedstawił działania zmierzające do poprawy obecnego stanu środowiska w gminie, w tym prowadzoną akcję informacyjno-edukacyjną wśród mieszkańców, planowane lub realizowane inwestycje dotyczące obiektów użyteczności publicznej spełniających standardy budynków niskoenergetycznych oraz planowane uruchomienie publicznej komunikacji zbiorowej wykorzystującej pojazdy elektryczne. Prelegent poinformował również o kończących się pracach nad „Planem gospodarki niskoemisyjnej gminy Środa Śląska”. W trakcie spotkania wielokrotnie podkreślono, że inwestowanie w rozwiązania podnoszące efektywność energetyczną jest opłacalne, a pomiędzy ekologią i ekonomią należy zawsze stawiać znak równości.

Najbardziej oczekiwane wystąpienie dotyczyło możliwości pozyskania dofinansowania dla samorządów i przedsiębiorców na działania służące zwiększaniu efektywności energetycznej. Przedstawione zostały główne źródła wsparcia, zaprezentowano priorytety i działania w ramach których można realizować projekty, kryteria wyboru projektów dla każdego z programów, zasady kwalifikacji wydatków oraz wskazano podmioty, które mogą otrzymać pomoc.

Spotkanie zakończyło się wymianą kontaktów pomiędzy uczestnikami, a przede wszystkim poszerzeniem praktycznej wiedzy na temat efektywności energetycznej i możliwościami jej zwiększania poprzez wprowadzanie różnorodnych, dostępnych obecnie rozwiązań.