Strona www.irt.wroc z tekstem.png
PZPWD_200.png
Studia nad rozwojem 200x66.png
Platforma wymiany wiedzy 200x66.png
SMOG 200.png
bkdś 200.png
LOGF 200.png
DPR 200x66.png
Cykloprojekt 200x66.png
DORT 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
SIEDZIBA_200.png
grafika
Konsultacje publiczne projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaprasza do udziału w konsultacjach publicznych projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 – w terminie od 22 grudnia 2014 r. do 30 stycznia 2015 r.

Link do strony, na której znajdują się dokumenty do konsultacji:

http://www.mir.gov.pl/aktualnosci/Transport/Strony/Konsultacje_PBDK_2014_2023.aspx

 

Uwagi można zgłaszać w następujący sposób:

  • na dedykowanym formularzu przesyłając na adres e-mail: 
  • na dedykowanym formularzu przesyłając tradycyjną drogą pocztową na adres Departamentu Dróg i Autostrad:
    ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa (w przypadku przekazania uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu formularza do MIiR),
  • na dedykowanym formularzu składając osobiście w siedzibie MIiR (Kancelaria Główna),
  • składając ustnie do protokołu w MIiR ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie (bud. A pok. 46 w godz. 9.00-15.00).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Departament Dróg i Autostrad.

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji zostanie zamieszczone na stronach internetowych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Biuletynu Informacji Publicznej MIiR, w terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.

W połowie stycznia 2015 r. w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju (ul. Wspólna 2/4) odbędzie się konferencja konsultacyjna dotycząca projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023. Dokładny termin zostanie podany na stronie internetowej Ministerstwa do 7 stycznia 2015 r.