• Wykrywanie gruntów aktywnych osuwiskowo

  (Środowisko)

  Dnia 18 marca 2014 roku w Sosnowcu, na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, odbyło się zebranie naukowe poświęcone nowej metodzie wykrywania gruntów aktywnych osuwiskowo opartej na narzędziach dendrochronologicznych, jak sensor do wykrywania gruntów aktywnych osuwiskowo, działający w oparciu o analizę przyrostów rocznych drzew. Dyskutowano o możliwościach zastosowania nowej metody w planowaniu przestrzennym. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, wójt gminy Milówka oraz w głównej mierze lokalne środowiska akademickie. Spotkanie zostało otwarte przez dr hab. prof. Uniwersytetu Śląskiego Ireneusza Malika, który przedstawił...

  Czytaj więcej...

 • Od kontroli do ko-ewolucji

  (Społeczeństwo)

  W jakim kierunku zmierza planowanie przestrzenne? Jakie zmiany należy wprowadzić, aby lepiej planować nasze miasta i regiony? Na takie pytania szukano odpowiedzi na corocznym kongresie Association of European Schools of Planning, który odbył się 9-12 lipca 2014 w Utrechcie w Holandii. Organizatorem były dwa największe holenderskie uniwersytety – Utrecht University oraz Delft University of Technology. Głównym celem kongresu było skonfrontowanie podejścia technokratycznego w planowaniu przestrzennym, które bazuje na opinii i pracy specjalistów, ze złożonym systemem społeczno-przestrzennym. Zaproponowano przejście od „kontroli”, sprawowanej wyłącznie przez władze i specjalistów, do...

  Czytaj więcej...

 • VI spotkanie Zespołu ds konsultacji polityki transportowej Województwa Dolnośląskiego

  (Infrastruktura)

    Dnia 18 marca 2014 r. w siedzibie Instytutu Rozwoju Terytorialnego odbyło się spotkanie Zespołu do spraw konsultacji polityki transportowej Województwa Dolnośląskiego, w ramach którego poruszono następujące tematy. 1. W pierwszej części spotkania przedstawiona została prezentacja dotycząca potencjalnych wariantów przebiegu korytarzy drogowych w ramach prac nad „Studium pasma rozwoju południowej części województwa dolnośląskiego wzdłuż korytarza drogi łączącej Autostradową Obwodnicę...

  Czytaj więcej...

 • Portal mapowy

  (Geoinformacja)

  Portal mapowy jest geoportalem Instytutu Rozwoju Terytorialnego, o nazwie Wojewódzki Węzeł Infrastruktury Informacji Przestrzennej (WWIIP) w zakresie planowania przestrzennego, którego zasadniczą częścią jest interaktywna mapa wyposażona w narzędzia umożliwiające przeglądanie, wyszukiwanie i analizowanie informacji przestrzennej dotyczącej obszaru województwa dolnośląskiego. Głównym zadaniem portalu mapowego jest udostępnienie zasobów w postaci danych przestrzennych dotyczących Dolnego Śląska oraz integracja wielu źródeł danych związanych z planowaniem przestrzennym poprzez usługi sieciowe, użytkownikom Internetu poprzez przeglądarki WWW.Wykaz zasobów udostępnionych w usłudze WMS....

  Czytaj więcej...

 • Spotkanie warsztatowe w ramach realizowanego przez IRT projektu pn. „Dolnośląskie Obserwatorium Rozwoju Terytorialnego” (DORT).

  (Współpraca)

  10 lipca 2014 r. we Wrocławiu odbyło się spotkanie warsztatowe w ramach realizowanego przez Instytutu Rozwoju Terytorialnego projektu pn. „Dolnośląskie Obserwatorium Rozwoju Terytorialnego” (DORT). Zaproszeni uczestnicy reprezentowali podmioty odpowiedzialne za proces planowania i realizowania polityk publicznych (m.in. wydziały Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej, Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej) oraz środowisko akademickie (Uniwersytet Przyrodniczy i Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), a także regionalny oddział Głównego Urzędu Statystycznego. Podstawowym...

  Czytaj więcej...