• Wykrywanie gruntów aktywnych osuwiskowo

  (Środowisko)

  Dnia 18 marca 2014 roku w Sosnowcu, na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, odbyło się zebranie naukowe poświęcone nowej metodzie wykrywania gruntów aktywnych osuwiskowo opartej na narzędziach dendrochronologicznych, jak sensor do wykrywania gruntów aktywnych osuwiskowo, działający w oparciu o analizę przyrostów rocznych drzew. Dyskutowano o możliwościach zastosowania nowej metody w planowaniu przestrzennym. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, wójt gminy Milówka oraz w głównej mierze lokalne środowiska akademickie. Spotkanie zostało otwarte przez dr hab. prof. Uniwersytetu Śląskiego Ireneusza Malika, który przedstawił...

  Czytaj więcej...

 • Drugie Polsko-Szwajcarskie Warsztaty Urbanistyczne

  (Społeczeństwo)

  Drugie Polsko-Szwajcarskie Warsztaty Urbanistyczne zorganizowane przez Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich, Wydawnictwo HochParterre i Ambasadę Szwajcarii odbyły się w Warszawie w Pawilonie SARP na Foksal w dniach 10–12 kwietnia br. Po sukcesie pierwszej edycji warsztatów, drugie warsztaty Urban Laboratory poświęcono trzem obszarom tematycznym, które stanowiły podstawę dyskusji przedstawicieli Szwajcarii i Polski z licznie przybyłą na spotkanie młodą publicznością. Dyskusja toczyła się wokół tematów związanych z rozwojem Zurychu i Warszawy. Rozmawiano o intensywności zabudowy, dominantach wysokościowych w mieście a także o problemie rozlewania się zabudowy na...

  Czytaj więcej...

 • Konferencja "Strategie i scenariusze technologiczne zagospodarowania i wykorzystania złóż surowców skalnych"

  (Gospodarka)

  Konferencja "Strategie i scenariusze technologiczne zagospodarowania i wykorzystania złóż surowców skalnych", która odbyła się w dniach 27-28 listopada 2013 roku we Wrocławiu, podsumowała realizację projektu pod tym samym tytułem realizowanego przez konsorcjum jednostek naukowo-badawczych koordynowanych przez „Poltegor – Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego we Wrocławiu. W trakcie dwóch dni obrad omawiano wyniki prac realizowanych w ramach sześciu zadań projektu. Dotyczyły one między innymi: uwarunkowań rozwoju górnictwa skalnego, regionalnych relacji podaży do popytu w Polsce dla surowców skalnych, waloryzacji niezagospodarowanych złóż kopalin skalnych w Polsce, zasobów kopalin,...

  Czytaj więcej...

 • VI spotkanie Zespołu ds konsultacji polityki transportowej Województwa Dolnośląskiego

  (Infrastruktura)

    Dnia 18 marca 2014 r. w siedzibie Instytutu Rozwoju Terytorialnego odbyło się spotkanie Zespołu do spraw konsultacji polityki transportowej Województwa Dolnośląskiego, w ramach którego poruszono następujące tematy. 1. W pierwszej części spotkania przedstawiona została prezentacja dotycząca potencjalnych wariantów przebiegu korytarzy drogowych w ramach prac nad „Studium pasma rozwoju południowej części województwa dolnośląskiego wzdłuż korytarza drogi łączącej Autostradową Obwodnicę...

  Czytaj więcej...

 • Portal mapowy

  (Geoinformacja)

  Portal mapowy jest geoportalem Instytutu Rozwoju Terytorialnego, o nazwie Wojewódzki Węzeł Infrastruktury Informacji Przestrzennej (WWIIP) w zakresie planowania przestrzennego, którego zasadniczą częścią jest interaktywna mapa wyposażona w narzędzia umożliwiające przeglądanie, wyszukiwanie i analizowanie informacji przestrzennej dotyczącej obszaru województwa dolnośląskiego. Głównym zadaniem portalu mapowego jest udostępnienie zasobów w postaci danych przestrzennych dotyczących Dolnego Śląska oraz integracja wielu źródeł danych związanych z planowaniem przestrzennym poprzez usługi sieciowe, użytkownikom Internetu poprzez przeglądarki WWW.Wykaz zasobów udostępnionych w usłudze WMS....

  Czytaj więcej...

 • Zaproszenie na konferencję ws. wdrożenia systemu „Park & Ride”

  (Współpraca)

  Dnia 28.04.2014 r. odbędzie się konferencja pn. „Poprawa warunków zamieszkania w Aglomeracji Wrocławskiej – możliwości współpracy i wdrożenia systemu Park and Ride oraz kształtowania systemu terenów otwartych i zielonych”.               Instytut Rozwoju Terytorialnego oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej mają przyjemność zaprosić Państwa na konferencję pn. „Poprawa warunków zamieszkania w Aglomeracji Wrocławskiej – możliwości współpracy i wdrożenia systemu Park and Ride oraz kształtowania systemu terenów otwartych i zielonych”. Celem konferencji jest ustalenie działań w zakresie rozwiązania problemów komunikacyjnych poprzez utworzenie sytemu parkingów – Park&Ride, a także...

  Czytaj więcej...