• OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS - EUROPA W MOIM REGIONIE

  (Środowisko)

  W dniu 23 września 2014 we Wrocławiu odbędzie się w ramach Open Days 2014 seminarium pt. „MODEL POLITYKI KRAJOBRAZOWEJ DLA REGIONÓW Z UWZGLĘDNIENIEM WYMIARU TRANSGRANICZNEGO”.  W związku z mijającą dziesiątą rocznicą ratyfikacji Europejskiej Konwekcji Krajobrazowej, seminarium będzie okazją do podsumowania doświadczeń we wdrażaniu Konwencji Krajobrazowej w Polsce oraz w krajach sąsiednich - w Niemczech oraz Republice Czeskiej. Wspólnie z przedstawicielami regionów oraz uczelni wyższych zostanie podjęta dyskusja nad narzędziami służącymi ochronie i zarządzaniu krajobrazem w wymiarze regionalnym i transgranicznym. Seminarium zainicjuje drugi etap prac nad Polityką Krajobrazową Dolnego...

  Czytaj więcej...

 • Od kontroli do ko-ewolucji

  (Społeczeństwo)

  W jakim kierunku zmierza planowanie przestrzenne? Jakie zmiany należy wprowadzić, aby lepiej planować nasze miasta i regiony? Na takie pytania szukano odpowiedzi na corocznym kongresie Association of European Schools of Planning, który odbył się 9-12 lipca 2014 w Utrechcie w Holandii. Organizatorem były dwa największe holenderskie uniwersytety – Utrecht University oraz Delft University of Technology. Głównym celem kongresu było skonfrontowanie podejścia technokratycznego w planowaniu przestrzennym, które bazuje na opinii i pracy specjalistów, ze złożonym systemem społeczno-przestrzennym. Zaproponowano przejście od „kontroli”, sprawowanej wyłącznie przez władze i specjalistów, do...

  Czytaj więcej...

 • VI spotkanie Zespołu ds konsultacji polityki transportowej Województwa Dolnośląskiego

  (Infrastruktura)

    Dnia 18 marca 2014 r. w siedzibie Instytutu Rozwoju Terytorialnego odbyło się spotkanie Zespołu do spraw konsultacji polityki transportowej Województwa Dolnośląskiego, w ramach którego poruszono następujące tematy. 1. W pierwszej części spotkania przedstawiona została prezentacja dotycząca potencjalnych wariantów przebiegu korytarzy drogowych w ramach prac nad „Studium pasma rozwoju południowej części województwa dolnośląskiego wzdłuż korytarza drogi łączącej Autostradową Obwodnicę...

  Czytaj więcej...

 • Portal mapowy

  (Geoinformacja)

  Portal mapowy jest geoportalem Instytutu Rozwoju Terytorialnego, o nazwie Wojewódzki Węzeł Infrastruktury Informacji Przestrzennej (WWIIP) w zakresie planowania przestrzennego, którego zasadniczą częścią jest interaktywna mapa wyposażona w narzędzia umożliwiające przeglądanie, wyszukiwanie i analizowanie informacji przestrzennej dotyczącej obszaru województwa dolnośląskiego. Głównym zadaniem portalu mapowego jest udostępnienie zasobów w postaci danych przestrzennych dotyczących Dolnego Śląska oraz integracja wielu źródeł danych związanych z planowaniem przestrzennym poprzez usługi sieciowe, użytkownikom Internetu poprzez przeglądarki WWW.Wykaz zasobów udostępnionych w usłudze WMS....

  Czytaj więcej...

 • I Konferencja w ramach projektu pn.: „Studium spójności funkcjonalnej we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym".

  (Współpraca)

  29 września odbędzie się I Konferencja w ramach projektu pn.: „Studium spójności funkcjonalnej we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym". Konferencja poświęcona będzie m.in. prezentacji wyników dotychczasowych prac, ocenie stopnia terytorialnej integracji WROF oraz szczegółowym wytycznym w projekcie. Termin: 29 września 2014 r., Miejsce: Starostwo Powiatowe we Wrocławiu, sala 118, I piętro Program: do pobrania (pdf)  

  Czytaj więcej...